Artiklar Featured

Tacka Fadern för hans välsignelser


Nissan Goldberg, min äldste kusin, dog på nyårsafton, ett offer för coronaviruset. Han föddes i Haifa för sju decennier sedan som son till överlevande från Förintelsen i Polen. Testresultat visade att även hans hustru och två söner var coronapositiva. Yedioth Ahronoth rapporterar att 900 Shoah-överlevande har avlidit i Israel p.g.a. viruset (ynet.co.il, 26 januari 2021).

Denna turbulenta tid har inneburit tragedier för miljontals människor. Oavsett om det handlar om en förlorad anhörig eller ett förlorat jobb blir sorg och ekonomiska bekymmer en fruktansvärd börda att bära.

Under denna tid har Israel med oro följt USA:s regeringsskifte. Många israeler fruktar en återgång till utvecklingen under förre presidenten Barack Obama – som samtidigt läxade upp Israel och daltade med den palestinska förvaltningen (PA) – när nu dennes f.d. vicepresident själv blivit president.

Fastän Joe Biden under sin 48-åriga politiska karriär då och då varit positivt inställd till Israel, var han som vicepresident inte någon vän.

Israel kommer alltid att känna tacksamhet gentemot president Donald Trump. Som ledare för världens mest inflytelserika demokrati erkände han Jerusalem som Israels huvudstad och flyttade USA:s ambassad dit. Många s.k. vänligt sinnade nationer vägrar fortfarande envist och skenheligt att göra detta.

Trump erkände också Israels överhöghet över Golanhöjderna och legaliteten i de återuppbyggda historiska judiska samhällena i Judéen och Samarien.

Och ytterst reducerade han hotet från Iran. Det är tvivelaktigt huruvida Trumps strategi kommer att upprätthållas.

I en tidsålder präglad av osäkerhet och ambivalens – hur bör vårt gensvar se ut? Jag har under många år avslutat mina dagliga böner med orden: ”Tack, Fader, för dina välsignelser.” T.o.m. de dystraste dagar står välsignelser att finna. Psykologer gör sammalunda: uppmuntrar sina patienter att hitta något positivt varenda dag, för att därigenom kunna hantera livet på ett bättre sätt.

Judar äger dessutom det historiska perspektivet, minnet av Guds underverk som har skyddat hans folk genom den bibliska tidsåldern och under de senaste 2.000 åren. De hämtar styrka ur det förgångna, men blickar också framåt. Den judiske filosofen Viktor Frankl skrev att de som överlevde Auschwitz var de som kunde finna en mening genom att hålla fast vid en orubblig vision och ett outtröttligt hopp för framtiden.

Paulus ord i Nya testamentet genljuder: ”Var alltid glada, be ständigt och tacka Gud under alla livets förhållanden” (1 Tess. 5:16-18).

Jag tror att Gud hör och besvarar bön. Även fruktansvärda dagar som dessa får ett slut.

– Red.