Tacka Fadern för hans välsignelser

Nissan Goldberg, min äldste kusin, dog på nyårsafton, ett offer för coronaviruset. Han föddes i Haifa för sju decennier sedan som son till överlevande från Förintelsen i Polen. Testresultat visade att även hans hustru och två söner var coronapositiva. Yedioth Ahronoth rapporterar att 900 Shoah-överlevande har avlidit i Israel p.g.a. viruset (ynet.co.il, 26 januari 2021).

Israel ledande i coronavirusvaccination

Hälften av Israels medborgare har redan coronavirusvaccinerats, vilket är en högre andel än i något annat land i världen. Testade mottagare visar sig ha mellan 6 och 20 gånger fler antikroppar än före vaccinationen. Varför är Israel världsledande? Rikstäckande mediakampanjer har betonat vaccinationsprogrammets säkerhet. Religiösa ledare och andra opinionsbildare har kontaktats och övertalats. Innan vaccinet

Vi kräver osminkad sanning, inte fantasier

Alltför ofta upprepar såväl individer som nyhetsmedia fraser som blott och bart är politiska falsifikat eller antaganden och utelämnar sanningen. Inte fakta, bara problematiseringar som med tiden blir alltmer osannolika och förvränger eller döljer verkligheten. USA:s tidigare president Donald Trump kallade dem fake news. Verklig sanning, däremot, utmärks av att den är mycket enkel. Albert

Borde inte Israel för fredens skull tillåta en palestinsk stat?

De som inte känner till detaljerna i den israelisk-palestinska konflikten undrar ofta: ”Varför allt detta krig och lidande? Israel får inte fördriva miljontals människor. Varför tillåter inte Israel för fredens skull sina araber att få en egen stat?” Detta är till synes oförargliga frågor, men de är synnerligen problematiska. En viktig sida av saken är

Tre kvinnor och en man om kvinnorätt i den muslimska världen

De åsikter som uttrycks härnedan är säkerligen inte representativa för alla muslimer, och det är knappast trevligt att behöva återge dem. Men det faktum att de fortfarande luftas och diskuteras så allmänt bevisar deras genomslagskraft: Det handlar inte om ytterlighetsåsikter. Och med tanke på islams snabba utbredning över Europa och annorstädes, bör de inte ignoreras.

previous arrow
next arrow
Slider