Nu är vi alla Noa

Att hitta paralleller mellan Bibeln och dagens samhälle är rabbiners och predikanters gebit, men ibland kan även lekmän få upp ögonen för det uppenbara: Detta har varit året när vi alla varit isolerade – som Noa. Vi har det naturligtvis något bekvämare. Han drev omkring på havet ett helt år. Vi behöver inte handskas med

Allt vilar i Guds händer

Oavsett vilket kaos vi må stå inför, manar oss Guds ord: ”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig” (Ps. 50:15). Tre åtgärder mellan Gud och människa ryms i denna vers. Det här året har världen genomlidit en av de allvarligaste pandemierna på hundra år. Var och

En muslimsk journalist som inte räds att tala ut

Khaled Abu Toameh är en muslimsk medborgare i Israel bosatt i Jerusalem. Han har varit journalist i 37 år och arbetat för åtskilliga israeliska dagstidningar, för närvarande Jerusalem Post. Han är dessutom en flitigt anlitad föredragshållare och prisbelönt dokumentärfilmsproducent (bl.a. NBC News, USA och BBC, Storbritannien). Fastän publicerad i vida kretsar och internationellt citerad som

Slutet för demokratin i Israel?

”Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd” (Dan. 2:21). De nyhetsrubriker och politiska tal som varnat för den israeliska demokratins undergång har varit obarmhärtiga under flera månader. Meningsskiljaktigheter inom israelisk inrikespolitik är inget nytt, men de rubrikhungriga internationella nyhetsorganen

Problematiska palestinska palats

Under de 42 år som gått sedan LEMA’AN ZION grundades, har vi avslöjat ett Israel som världen alltför sällan får uppleva. Den bild som tecknas av nyhetsmedia är en helt annan än den jag själv ser som invånare i Jerusalem. När vänner från Kanada för första gången besökte Israel för några år sedan blev de

previous arrow
next arrow
Slider