Vilken är den verkliga krisen?
Vilken är den verkliga krisen?

Nyhetsmedia världen över tar ut svängarna när man betecknar de pågående protesterna i Israel som en fundamental kris som hotar demokratin; en intern missämja som kan leda till tyranni eller t.o.m. fascism, påstår man. Det faktum att israeler marscherar antingen till stöd för eller i opposition mot juridiska reformer är ganska unikt; demonstrationer inför föreslagna

Bakom rubrikerna
Bakom rubrikerna

Marockanska soldater omfamnade oss Under flera decennier har förhållandet mellan Marocko och Israel präglats av diskret samarbete i frågor som gällt militären och underrättelseväsendet. 17 juli i år, efter att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu erkänt Marockos överhöghet över Västsahara, skickade den marockanske kungen Mohammed VI ett varmt, personligt brev till Netanyahu med inbjudan att besöka

Lechayim!
Lechayim!

I mer än femtio års tid har vi varit engagerade för att hjälpa nödställda, kämpande terroroffer, krassliga åldringar, överlevande från Förintelsen, sjuka änkor, förtvivlade föräldralösa och invandrare från krigshärjade och utarmade nationer. Rapporterna om terrorattacker förbleknar efter några dagar, men offrens lidande kan pågå i decennier – inte bara den fysiska återhämtningen. Vi känner till

Det äldsta hatet
Det äldsta hatet

Den har kallats ”det äldsta hatet” – och det mest seglivade: antisemitismen. Men trots allt finns på det internationella planet positiva motkrafter i rörelse. Man kan gå tillbaka till Farao, som p.g.a. sin fruktan för judarna valde att hantera dem på ett bakslugt sätt. Han hade inget minne av att juden Josef, till gagn för

En unik röst
En unik röst

Under årens lopp har LEMA’AN ZION, Inc. publicerat ett antal berättelser om araber och muslimer som ser positivt på den judiska staten och engagerar sig för att förbättra relationerna med denna i politiskt, ekonomiskt och religiöst avseende. En sådan är imamen Mohammad Tawhidi. Min son Akiva och jag träffade honom i maj vid ELNET:s (European

previous arrow
next arrow