Featured


När världen sviker står Gud fast

Jag minns Billy Grahams ord när han en gång gästade det populära amerikanska soffprogrammet ”The Merv Griffin Show”: ”Om Gud inte straffar Amerika blir han tvungen att be Sodom och Gomorra om ursäkt.” Pastor Graham citerade här sin hustru Ruth, som redan 1965 hade fällt detta yttrande. Paret kommenterade de allvarliga sociala och politiska problem […]

Om snäckor och sensorer

Israels fenomenala framgångar med banbrytande teknologi inom medicin, databehandling, jordbruk och många andra områden är internationellt kända. Så är också den roll Israel spelar i undsättningsaktioner för att rädda människoliv när katastrofer inträffat, oavsett om det gäller tsunamier, jordbävningar, orkaner eller sammanstörtade byggnader. En näraliggande berättelse utgör en del av denna framgångshistoria. För snart 25 […]

En liten röst i Sverige påverkar miljontals TV-tittare

I förra numret av HASHIVAH rapporterade vi om terroristattackerna från Gaza mot Israel under maj månad. Vi uppmanade också våra läsare att reagera genom att kontakta opinionsbildare med krav på rättvisande kommentarer. Fru I. D. i Sverige tog vår vädjan på allvar och valde att inte förbli tyst. Hon hyser djup kärlek till Israel. I […]

”Vilken stam tillhör du?”

En kvinna frågade mig en gång: ”Står mönstret och färgen på din kippa [el. yarmulke, kalott] för din stamtillhörighet?” Hon syftade på Israels tolv stammar och måste ha antagit att kippa-design i likhet med tartans, skotskrutiga mönster, innebär klanidentifikation. ”Nej”, svarade jag, ”det handlar om personlig smak.” Men i själva verket kan designskillnader avspegla bärarens […]

Att behålla makten – på PA:s sätt

Mahmoud Abbas, den lömske 85-årige politiker som har styrt den palestinska förvaltningen (PA) alltsedan han kom till makten den 15 januari 2005, har brutala maktmedel att tacka för sin överlevnad. Nyhetsmedia är strängt kontrollerade och kritiker nedtystade eller än värre. Abbas har ett smutsigt förflutet. Han var med om att finansiera massakern vid 1972 års […]

När raketer faller och synagogor brinner

Jerusalem, 21 maj 2021   När ni läser dessa rader är horisonten över Israel kanske återigen lugn och vårt liv återbördat till det normala. Till idag har 4.340 raketer avfyrats från Gazaremsan mot civila israeler, med nedslag så långt norrut som Tel Aviv och så långt söderut som Eilat. Den 10 maj, när beskjutningen inleddes, […]

Du sköna nya värld

Vi är åsyna vittnen till en verklighet som inte ens den brittiske romanförfattaren Aldous Huxley kunde föreställa sig år 1932, när han skapade ”Du sköna nya värld”, sin mardrömslika vision av ett framtida samhälle. • Bill Gates, den tredje rikaste mannen i världen, vill lösa problemet global uppvärmning utifrån ett vetenskapligt obevisat infall: genom att […]

Att känna sina trogna

När någon gör en donation i avsikt att välsigna Israel genom något av LEMA’AN ZION:s projekt, offrar han eller hon av sin möda och tid – ja, faktiskt av sitt liv! Och därigenom återlämnar man i själva verket detta till Gud, ty det står skrivet: ”Det är HERREN, din Gud, som ger dig kraft att […]

En skendomstol i Haag?

Albert Einsteins berömda definition av dårskap – att göra likadant gång på gång och förvänta sig olika resultat – må vara en kliché. Men den rymmer en sanning. Efter att åtskilliga gånger sedan 1948 ha misslyckats med att tillintetgöra staten Israel på slagfältet har dess fiender riktat in sina ansträngningar på att försvaga den genom […]

Israel ledande inom nyskapande medicin, teknologi och humanitärt bistånd

Israel var det första land som delade med sig av sitt förråd av COVID-19-vaccin till en utomstående befolkning, de palestinska araberna, ett faktum som vederlägger media-”rapporter” som hävdar att Israel ignorerat dem. Att hjälpa andra, t.o.m. svurna fiender, är inget nytt för den judiska staten, varken via vetenskap, teknologi eller direkt bistånd. Detta vittnar om […]