Featured


Vilken är den verkliga krisen?

Nyhetsmedia världen över tar ut svängarna när man betecknar de pågående protesterna i Israel som en fundamental kris som hotar demokratin; en intern missämja som kan leda till tyranni eller t.o.m. fascism, påstår man. Det faktum att israeler marscherar antingen till stöd för eller i opposition mot juridiska reformer är ganska unikt; demonstrationer inför föreslagna […]

Bakom rubrikerna

Marockanska soldater omfamnade oss Under flera decennier har förhållandet mellan Marocko och Israel präglats av diskret samarbete i frågor som gällt militären och underrättelseväsendet. 17 juli i år, efter att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu erkänt Marockos överhöghet över Västsahara, skickade den marockanske kungen Mohammed VI ett varmt, personligt brev till Netanyahu med inbjudan att besöka […]

Lechayim!

I mer än femtio års tid har vi varit engagerade för att hjälpa nödställda, kämpande terroroffer, krassliga åldringar, överlevande från Förintelsen, sjuka änkor, förtvivlade föräldralösa och invandrare från krigshärjade och utarmade nationer. Rapporterna om terrorattacker förbleknar efter några dagar, men offrens lidande kan pågå i decennier – inte bara den fysiska återhämtningen. Vi känner till […]

Det äldsta hatet

Den har kallats ”det äldsta hatet” – och det mest seglivade: antisemitismen. Men trots allt finns på det internationella planet positiva motkrafter i rörelse. Man kan gå tillbaka till Farao, som p.g.a. sin fruktan för judarna valde att hantera dem på ett bakslugt sätt. Han hade inget minne av att juden Josef, till gagn för […]

En unik röst

Under årens lopp har LEMA’AN ZION, Inc. publicerat ett antal berättelser om araber och muslimer som ser positivt på den judiska staten och engagerar sig för att förbättra relationerna med denna i politiskt, ekonomiskt och religiöst avseende. En sådan är imamen Mohammad Tawhidi. Min son Akiva och jag träffade honom i maj vid ELNET:s (European […]

Ukrainska vapen hamnar i iranska händer

Många människor anser att Ukraina borde stödjas generöst med bistånd: livsmedel, sjukvårdsmateriel, bostäder, rådgivning, militär materiel och mer ändå. De är övertygade om att länder i västvärlden måste bidra till att lindra Ukrainas humanitära nöd men också att det är hög tid att sätta punkt för Rysslands försök att återuppliva något slags version av sovjetimperiet. […]

102 år, med planer för framtiden…

När Pesach, Påsk och Ramadan äger rum samtidigt vet säkerhetstjänstens funktionärer att det är hög beredskap som gäller. Våldsamheter är mycket sannolika. (Så var fallet i april 2022, då de tre helgerna sammanföll. 160 människor skadades och 400 arresterades på Tempelberget i Jerusalem.) I april i år barrikaderade sig dussintals beväpnade muslimska extremister inne i […]

Varför denna kalabalik i Israel?

Israel-vänner har upprörts av den senaste tidens bilder från Israel. Vissa har t.o.m. ringt upp oss från utlandet och frågat: ”Vad är det som händer?” Enorma skaror som demonstrerar i Tel Aviv. Skränande massor som barrikaderar gator och anlägger bränder. Kravallpolis som använder vattenkanoner. Tal om diktatur och t.o.m. inbördeskrig. Allt detta föranlett av de […]

Förr i världen bejakade muslimerna Bibelns utsaga

För två år sedan utkom en 150-sidig bok med den menlösa titeln Islam, Jews and the Temple Mount, skriven av islam-/mellanösternkännaren Yitzhak Reiter och forskaren Dvir Diamant. Trots dess föga inspirerande titel var innehållet explosivt – för muslimer, för judar och i synnerhet för kristna. Författarna påvisade att tongivande muslimska historiska källor från 600- till […]

USA-dollar underblåser terror, inte fred

Skänk ett våldsbenäget samhälle pengar för att höja människors livskvalitet, så blir det mera fredligt. Så låter det, åtminstone i teorin. Om folk får jobb, tjänar och sparar mer, skaffar större familjer, bygger större bostäder och kör bättre bilar, får de mindre tid och lust att ägna sig åt terrorism. Detta har i decennier varit […]