Featured


När raketer faller och synagogor brinner

Jerusalem, 21 maj 2021   När ni läser dessa rader är horisonten över Israel kanske återigen lugn och vårt liv återbördat till det normala. Till idag har 4.340 raketer avfyrats från Gazaremsan mot civila israeler, med nedslag så långt norrut som Tel Aviv och så långt söderut som Eilat. Den 10 maj, när beskjutningen inleddes, […]

Du sköna nya värld

Vi är åsyna vittnen till en verklighet som inte ens den brittiske romanförfattaren Aldous Huxley kunde föreställa sig år 1932, när han skapade ”Du sköna nya värld”, sin mardrömslika vision av ett framtida samhälle. • Bill Gates, den tredje rikaste mannen i världen, vill lösa problemet global uppvärmning utifrån ett vetenskapligt obevisat infall: genom att […]

Att känna sina trogna

När någon gör en donation i avsikt att välsigna Israel genom något av LEMA’AN ZION:s projekt, offrar han eller hon av sin möda och tid – ja, faktiskt av sitt liv! Och därigenom återlämnar man i själva verket detta till Gud, ty det står skrivet: ”Det är HERREN, din Gud, som ger dig kraft att […]

En skendomstol i Haag?

Albert Einsteins berömda definition av dårskap – att göra likadant gång på gång och förvänta sig olika resultat – må vara en kliché. Men den rymmer en sanning. Efter att åtskilliga gånger sedan 1948 ha misslyckats med att tillintetgöra staten Israel på slagfältet har dess fiender riktat in sina ansträngningar på att försvaga den genom […]

Israel ledande inom nyskapande medicin, teknologi och humanitärt bistånd

Israel var det första land som delade med sig av sitt förråd av COVID-19-vaccin till en utomstående befolkning, de palestinska araberna, ett faktum som vederlägger media-”rapporter” som hävdar att Israel ignorerat dem. Att hjälpa andra, t.o.m. svurna fiender, är inget nytt för den judiska staten, varken via vetenskap, teknologi eller direkt bistånd. Detta vittnar om […]

Tacka Fadern för hans välsignelser

Nissan Goldberg, min äldste kusin, dog på nyårsafton, ett offer för coronaviruset. Han föddes i Haifa för sju decennier sedan som son till överlevande från Förintelsen i Polen. Testresultat visade att även hans hustru och två söner var coronapositiva. Yedioth Ahronoth rapporterar att 900 Shoah-överlevande har avlidit i Israel p.g.a. viruset (ynet.co.il, 26 januari 2021). […]

Israel ledande i coronavirusvaccination

Hälften av Israels medborgare har redan coronavirusvaccinerats, vilket är en högre andel än i något annat land i världen. Testade mottagare visar sig ha mellan 6 och 20 gånger fler antikroppar än före vaccinationen. Varför är Israel världsledande? Rikstäckande mediakampanjer har betonat vaccinationsprogrammets säkerhet. Religiösa ledare och andra opinionsbildare har kontaktats och övertalats. Innan vaccinet […]

Vi kräver osminkad sanning, inte fantasier

Alltför ofta upprepar såväl individer som nyhetsmedia fraser som blott och bart är politiska falsifikat eller antaganden och utelämnar sanningen. Inte fakta, bara problematiseringar som med tiden blir alltmer osannolika och förvränger eller döljer verkligheten. USA:s tidigare president Donald Trump kallade dem fake news. Verklig sanning, däremot, utmärks av att den är mycket enkel. Albert […]

Borde inte Israel för fredens skull tillåta en palestinsk stat?

De som inte känner till detaljerna i den israelisk-palestinska konflikten undrar ofta: ”Varför allt detta krig och lidande? Israel får inte fördriva miljontals människor. Varför tillåter inte Israel för fredens skull sina araber att få en egen stat?” Detta är till synes oförargliga frågor, men de är synnerligen problematiska. En viktig sida av saken är […]

Tre kvinnor och en man om kvinnorätt i den muslimska världen

De åsikter som uttrycks härnedan är säkerligen inte representativa för alla muslimer, och det är knappast trevligt att behöva återge dem. Men det faktum att de fortfarande luftas och diskuteras så allmänt bevisar deras genomslagskraft: Det handlar inte om ytterlighetsåsikter. Och med tanke på islams snabba utbredning över Europa och annorstädes, bör de inte ignoreras. […]