Artiklar Featured

Israel ledande i coronavirusvaccination


Hälften av Israels medborgare har redan coronavirusvaccinerats, vilket är en högre andel än i något annat land i världen. Testade mottagare visar sig ha mellan 6 och 20 gånger fler antikroppar än före vaccinationen.

Varför är Israel världsledande?

Rikstäckande mediakampanjer har betonat vaccinationsprogrammets säkerhet. Religiösa ledare och andra opinionsbildare har kontaktats och övertalats. Innan vaccinet anlände ville endast 40% av medborgarna låta sig vaccineras. Nu gör nästan alla det. Tacksamma israeler har levererat pizza och hamburgare till vårdpersonal som ägnat långa arbetsskift åt att vaccinera allmänheten. (Jerusalem Post, 6 januari 2021)

Den israeliska hälsovården är välorganiserad och lättillgänglig. 90% av israelerna litar på och är nöjda med sina hälsovårdserbjudanden. Förebyggande vård, däribland vaccinationer (t.ex. årligen mot influensa), uppmuntras. Israel har stor erfarenhet av akutberedskap inför hälso- och säkerhetssituationer och förmåga att snabbt agera. Friskvårdskliniker finns i alla samhällen. Data är säkrade och analyseras nationellt på jakt efter förlopp och mönster.

Ett andningstest utarbetat av Scentech Medical i Tel Aviv kan identifiera coronaviruset med 98 procents säkerhet. Denna utvärtesteknologi analyserar 8.000 flyktiga organiska komponenter i varje mänskligt andetag och kan komma att ersätta den nuvarande testmetoden – slem- och salivprov i näsan – vilken bristfälligt utförd kan ge missvisande värden.

En ny behandlingsmetod för patienter med multipel skleros (MS) – 2,3 miljoner världen över – har utarbetats av Hadassah-universitetet och NeuroGenesis i Jerusalem. Behandlingen hejdar sjukdomsförloppet och förbättrar den neurologiska förmågan. Metoden, som fortfarande befinner sig på försöksstadiet, innebär att man tar benmärgsceller från MS-patienter och injicerar dem i ryggmärgsvätskan. (Times of Israel, 15 januari 2021)

I den första operationen av detta slag inplanterades under ett 10 minuter långt ingrepp en konstgjord hornhinna i en 78-årig mans blinda öga vid Rabin Medical Center i Petah Tikva. Redan några få minuter efter att bandagen avlägsnats kunde patienten läsa text och känna igen familjemedlemmar. Tio försökspatienter med deformerade, ärrade eller grumlade hornhinnor får f.n. dessa ersatta utan användande av mänsklig vävnad, enligt dr. Gilad Litvin, grundare av CorNeat Vision i Raanana. (Jerusalem Post, 21 januari 2021)

IDF rapporterar: Lägsta antal terrordödade 2020

Tre människor dödades i säkerhetsrelaterade attacker under fjolåret: två civilister och en soldat, enligt den israeliska försvarsmaktens (IDF) statistiska rapport 31 december 2020. Det är det lägsta årliga antalet civila och soldater som dödats i terrorattacker sedan Israel grundades år 1948.

Det rekordlåga antalet kan tillskrivas Israels ökade uthållighet ifråga om terrorbekämpning. Bl.a. 50 illegala palestinska vapenfabriker har under fjolåret stängts på Västbanken (Judéen-Samarien).

Försvarssystemet Iron Dome sköt under året ner 80 av de totalt 176 missiler som avfyrades från Gazaremsan. 60 terrorattacker utfördes inom Israel år 2020.

Och om någon undrar, så rapporterade IDF också om vegetarianer och veganer inom försvaret. 50 ton tofu serverades under året och 1.875 soldater utkvitterade kängor i annat material än läder.

Befolkningstalet närmar sig 9,3 miljoner

Israels befolkning växte till 9,29 miljoner under 2020. Enligt Statistiska centralbyrån är detta en ökning med 1,7% jämfört med 2019.

Summan inkluderar 6,87 miljoner judar (73,9%), 1.96 miljoner araber (21,1%) och 465.000 (5%) från andra grupper. Israel har den största judiska befolkningen i världen.

Totalt 176.000 barn föddes under året, varav 129.900 (73,8%) judiska och 41.200 (23,4%) arabiska.

C:a 50.000 israeler dog under 2020, varav 4.000 p.g.a. coronaviruset.

De världsomspännande COVID-19-restriktionerna medförde att endast c:a 20.000 människor gjorde aliyah (immigrerade) till Israel.

Normalisering av israelisk-arabiska relationer

Varje vecka går 52 reguljära flygningar mellan Tel Aviv och Dubai (Förenade Arabemiraten). T.o.m. en enda sådan flygning skulle ha varit otänkbar för två år sedan. Turism och handel blomstrar trots coronaviruset.

I Marockos skolor kommer man nu, som första land i arabvärlden, att undervisa om judisk historia. (Times of Israel, 13 december 2020)

Alltsedan undertecknandet av Abraham-fördragen 13 augusti 2020, som utgjorde början på normaliseringen mellan Israel och Förenade Arabemiraten, har rännilen av diplomatiska relationer utvidgats och inkluderar nu Bahrain, Kosovo, Marocko och Sudan.

Skeptiker rynkade på näsan eftersom inga större arabstater var inblandade. Men förändringar är på gång. Rörelser i leden antyder att andra stater snart kan tänkas normalisera relationerna: Indonesien, Mauretanien, Oman, kanske t.o.m. Saudiarabien.

Äran för den nya freden tillfaller Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USA:s förre president Donald Trump, som såg framför sig ett nytt Mellanöstern, ovilligt att ge efter för hot och propaganda från palestinsk sida.