FAKTA OM HEMSIDAN


Denna hemsida tar upp frågor av betydelse för judar och vänner av Israel ur religiöst, historiskt, juridiskt och politiskt perspektiv. Den är en del av LEMA’AN ZION:s Hasbarah-program för att förmedla information om och klargöranden i en rad ämnen såsom Torah- och Bibel-relaterade frågor, antisemitism, judisk-kristna relationer, staten Israel, den arabisk-israeliska konflikten, m.m. De hebreiska orden ”Lema’an Zion” betyder ”För Sions skull” och är hämtade ur Jesajas bok i Bibeln: ”För Sions skull vill jag inte tiga; för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro” (62:1).