Artiklar


Nu är vi alla Noa

David B. Goldberg, M.A.

Att hitta paralleller mellan Bibeln och dagens samhälle är rabbiners och predikanters gebit, men ibland kan även lekmän få upp ögonen för det uppenbara: Detta har varit året när vi alla varit isolerade – som Noa. Vi har det naturligtvis något bekvämare. Han drev omkring på havet ett helt år. Vi behöver inte handskas med […]

Allt vilar i Guds händer

Dr. Herbert Hillel Goldberg

Oavsett vilket kaos vi må stå inför, manar oss Guds ord: ”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig” (Ps. 50:15). Tre åtgärder mellan Gud och människa ryms i denna vers. Det här året har världen genomlidit en av de allvarligaste pandemierna på hundra år. Var och […]

En muslimsk journalist som inte räds att tala ut

Khaled Abu Toameh

Khaled Abu Toameh är en muslimsk medborgare i Israel bosatt i Jerusalem. Han har varit journalist i 37 år och arbetat för åtskilliga israeliska dagstidningar, för närvarande Jerusalem Post. Han är dessutom en flitigt anlitad föredragshållare och prisbelönt dokumentärfilmsproducent (bl.a. NBC News, USA och BBC, Storbritannien). Fastän publicerad i vida kretsar och internationellt citerad som […]

Slutet för demokratin i Israel?

David B. Goldberg, M.A.

”Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd” (Dan. 2:21). De nyhetsrubriker och politiska tal som varnat för den israeliska demokratins undergång har varit obarmhärtiga under flera månader. Meningsskiljaktigheter inom israelisk inrikespolitik är inget nytt, men de rubrikhungriga internationella nyhetsorganen […]

Problematiska palestinska palats

David B. Goldberg, M.A.

Under de 42 år som gått sedan LEMA’AN ZION grundades, har vi avslöjat ett Israel som världen alltför sällan får uppleva. Den bild som tecknas av nyhetsmedia är en helt annan än den jag själv ser som invånare i Jerusalem. När vänner från Kanada för första gången besökte Israel för några år sedan blev de […]

Ett strålande år och ett otroligt årtionde

Michael Ordman

För 10 år sedan började jag sammanställa artiklar under rubriken Good News om israeliska innovationer, upptäckter och framgångar. Då led Israel fortfarande av svår torka, brist på naturresurser, betydande ekonomiska problem, global isolering och nationellt missmod. Betrakta nu Israel 10 år senare. Vilken förbluffande förvandling! Israel är per capita världsledande vad avser medicinska genombrott och […]

De judiska förfäderna – skamfilade?

David B. Goldberg, M.A.

På sista tiden har jag begrundat de judiska förfädernas moraliska skavanker. Varje vecka, när ytterligare några kapitel ur Torah (de fem Moseböckerna) i enlighet med årscykeln läses under Shabat-morgonens synagogsgudstjänst, följer vi den berättelse som med början i skapelsen leder fram till den judiska nationens uppkomst. Många av dess händelser är ledsamma, några tragiska och […]

Betydande gäster från Berlin

David B. Goldberg, M.A.

I JANUARI gästades vi av tyska parlamentsmedlemmar som fick ta del av dr. Herbert Hillel Goldbergs levnadsberättelse, en öppenhjärtig skildring av Förintelsens lidanden, Guds beskydd och att återgälda ont med gott. Andra samtalsämnen var de tysk-judiska och tysk-israeliska förbindelsernas framtid. Frispråkiga kommentarer av sju framträdande riksdagsmän från Hälsodepartementet avslöjade en uppriktig önskan om Israel som […]

Det goda från Sion

Dr. Herbert Hillel Goldberg

”Ty undervisning [Torah] skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem” (Jes. 2:3; Mika 4:2). När något upprepas i Bibeln väger det enligt judisk uppfattning extra tungt. Den Eviges ordning att leda hans anvisningar genom hans ”heligt folk… utvalt att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jordens yta… mindre än alla andra folk” […]

Magog-Gog ständigt i nyhetsflödet

David B. Goldberg, M.A.

Profetiska förutsägelser har varit enormt populära i kristna kretsar sedan lång tid tillbaka. I sin bok The Late, Great Planet Earth, såld i 28 miljoner exemplar 1970-1990, förutspådde författaren Hal Lindsey en sovjetisk invasion av Israel som inledning till Magog-Gogs krig som beskrivs i Hesekiels bok, kapitel 38 och 39. Även i den judiska världen […]