Artiklar


ORDET – inte ord

Från min far, välsignat vare hans minne, fick jag som ung lära mig att en människa går miste om sin livsuppgift om han/hon bara tänker på sig själv utan att bistå sin medmänniska. Jag insåg att vår levnads och vår evighets sanning har dokumenterats av Gud i Bibeln. Jag var fortfarande ung, när jag gav […]

Fredsutsikter

”Vänd dig bort från allt det som är ont och gör vad gott är; sök friden och sträva efter den” (Ps. 34:15). ”Saliga är de som stiftar fred; de skall kallas Guds barn” (Matt.5:9). För något mer än två år sedan undertecknade Israel Abrahamavtalen med Bahrain och Förenade Arabemiraten (UAE). Dessa historiska överenskommelser, som efter […]

Goda gärningar från Israel

Den israeliska nyhetsrapporteringen fokuseras på försöken att efter valet bilda en ny regering. Resultatet blir ännu en koalition, låt vara en tillfällig sådan. Medan politikerna brottas gör Israel stora framsteg inom andra områden. – Red. Rymdteknologi Vattenbrist är ett världsomfattande problem. Europa upplever den värsta torkan på 500 år. Läckage förvärrar problemet. Irland förlorar 47% […]

Åminnelse!

Den 13 september 1993 undertecknade PLO:s ordförande Yassir Arafat och Israels premiärminister Yitzhak Rabin Principdeklarationen, ”Osloavtalen”, på Vita Husets gräsmatta i Washington. En ny era av fred hade tagit sin början, proklamerade USA:s president Bill Clinton. Men så var inte fallet. Hundratals bombattacker har drabbat Israel sedan dess, med tusentals offer. Ytterligare hundratals försök har […]

Tio berättelser om hopp från Israel

Israeliskt företag räddar liv i Syrien och Gaza Ett israeliskt företag, Watergen, som utarbetat en livräddande metod att utvinna vatten ur luft, installerar under året på sjukhus, kliniker och skolor i Syrien tio vattengeneratorer som med hjälp av solenergi och utan negativ miljöpåverkan dagligen producerar 900 liter friskt, rent vatten. Amerikanska mellanhänder möjliggör den diplomatiskt […]

Jerusalem – idyll med alarmavbrott

Bibeln och de rabbinska kommentatorerna kallar henne den vackraste och heligaste staden på jorden. Och t.o.m. de storögda fotograferande pilgrimerna med sina lyckliga ansikten i förgrunden vid rundturssevärdheterna instämmer. Att bo i Jerusalem är dock inte lika idylliskt som att besöka henne. Höga bostads- och livsmedelskostnader, skräpiga gator och trafikkaos är föga lockande. Men räddningstjänsten […]

Från sorg till glädje: 48 timmar i Israel

Två på varandra följande dagar i den israeliska almanackan, åminnelsedagar, förmedlar en inblick i den moderna judiska nationens hjärta och sinne. De visar upp grundläggande värderingar och speglar en enhet i det israeliska samhället, en kontrast till den fasad av religiös och politisk söndring som nyhetsmedia rutinmässigt framhåller. Dessa två dagar är Yom HaZikaron (Minnesdagen […]

Varför är världen så besatt av judar och Israel?

Vad beror det på att Jerusalem uppvisar, med undantag av New York, världens största koncentration av journalister? Eller mera exakt: Varför denna ojämförliga spärreld av kritik mot Israel? Och varför ökar antalet attacker mot judar världen över för varje år? Varför framställs Israel oupphörligen som världens ledande förbrytare i människorättsfrågor, medan förbrytelser i bl.a. Kina, […]

Den heligaste dagen

Den heligaste dagenDe heligaste dagarna i den judiska almanackan är Shabat (sabbaten) och Yom Kippur (försoningsdagen). Båda är ålagda judarna av Torah. Shabat inleds vid solnedgången på fredagskvällen och avslutas på lördag kväll en timma efter solnedgången. Den sjunde dagens ankomst markeras genom ljuständning. Efter en bönegudstjänst i synagogan fortsätter man i hemmet: Herrens skapelseverk […]

”Älska din nästa såsom dig själv”

Nadav Ben Yehuda och Aydin Irmak _ Vid 24 års ålder var Nadav Ben Yehuda juridikstuderande i Rehovot. Han var också Israels mest framgångsrike bergsklättrare och hade bestigit världens högsta och mest förrädiska toppar, en del av dem ensam och utan syrgasutrustning. Dock återstod för honom att besegra Mount Everest. På våren detta år gjorde […]