Artiklar


Israeliska flygvapnet och tyska Luftwaffe över Jerusalem

Som en mäktig och djupt symbolisk uppenbarelse flög den 17 oktober militära jetplan från Tyskland och Israel i tät formation över Jerusalem, den judiska statens huvudstad, och dess parlamentsbyggnad (Knesset). Överflygningen bekräftade solidariteten mellan dessa två nationer. Den israeliska skvadronen anfördes av flygvapenchefen generalmajor Amikam Norkin och den tyska av hans motsvarighet generallöjtnant Ingo Gerhartz. […]

Läkemedel, diplomati och räddning

Ett nytt läkemedel som förstör cancerceller, utarbetat i Jerusalem, har granskats vid US Food and Drug Administration (FDA) och godkänts för användning. Dess otympliga namn är Doxorubicin-HCI Liposomal Injection, en modifierad cellgiftsbehandling av äggstockscancer, multipelt myelom och Kaposis sarkom. Läkemedlet är betydligt billigare och följaktligen mera lättillgängligt än andra cellgiftskurer. Trots detta äger det en […]

Israel förblir – Guds ord är sanning!

Efter en 40-årig ökenvistelse befann sig Israel äntligen på tröskeln till det Utlovade landet. Mose visste att han inte skulle följa med in. Han skulle ersättas av Josua. Men i en serie enträgna anföranden förberedde han det folk vars ledare han varit ända tills nu. Han påminde Israel om alla Lagens föreskrifter angående dess förhållande […]

Stora Nakba – vems tragedi?

Den 15 maj varje år hedrar de palestinska araberna minnet av Nakba (“katastrofen”), då 750.000 araber i maj 1948 lämnade sina hem i Haifa, Jaffa, Jerusalem och andra städer och byar. Judarna anklagas för att ha fördrivit araberna och förvandlat dem till hemlösa flyktingar när man utropade den judiska staten Israel. Denna bild har upprepats […]

Israel som syndabock

Under de senaste 28 åren har UN Watch, en schweizisk icke-statlig organisation (NGO), ”kartlagt FN:s agerande enligt dess egen stadga”. Resultatet bekräftar misstankarna. Trots överväldigande bevis på förfärande övergrepp mot mänskliga rättigheter i vissa länder (Kina, Iran och Nordkorea) pekar de 193 medlemsstaternas röstningsresultat ut Israel samtidigt som man praktisk taget bortser från de främsta […]

Folkmord i Gaza?

Den är en av de allra vidrigaste anklagelserna mot Israel. Den upprepas i snart sagt vartenda tal som manar till Israels förintelse. Den påstår att den judiska staten begår folkmord genom att mörda palestinska araber. Men den är alltigenom falsk. Kort och koncist avslöjar Michael Dickson det absurda i osakliga och på hat grundade påståenden. […]

Jerusalems överlevnad som judisk huvudstad hotad

Säga vad man vill om USA:s f.d. president Donald Trump – Israel kan bara känna tacksamhet. Under hans tid som president erkändes Jerusalem äntligen som den historiska huvudstaden belägen i Israel. USA:s ambassad flyttades från Tel Aviv till Jerusalem, Israels överhöghet över Golanhöjderna bekräftades, m.fl. beslut. Alltsedan 1995, när USA:s senat antog ett lagförslag om […]

När världen sviker står Gud fast

Jag minns Billy Grahams ord när han en gång gästade det populära amerikanska soffprogrammet ”The Merv Griffin Show”: ”Om Gud inte straffar Amerika blir han tvungen att be Sodom och Gomorra om ursäkt.” Pastor Graham citerade här sin hustru Ruth, som redan 1965 hade fällt detta yttrande. Paret kommenterade de allvarliga sociala och politiska problem […]

Om snäckor och sensorer

Israels fenomenala framgångar med banbrytande teknologi inom medicin, databehandling, jordbruk och många andra områden är internationellt kända. Så är också den roll Israel spelar i undsättningsaktioner för att rädda människoliv när katastrofer inträffat, oavsett om det gäller tsunamier, jordbävningar, orkaner eller sammanstörtade byggnader. En näraliggande berättelse utgör en del av denna framgångshistoria. För snart 25 […]

En liten röst i Sverige påverkar miljontals TV-tittare

I förra numret av HASHIVAH rapporterade vi om terroristattackerna från Gaza mot Israel under maj månad. Vi uppmanade också våra läsare att reagera genom att kontakta opinionsbildare med krav på rättvisande kommentarer. Fru I. D. i Sverige tog vår vädjan på allvar och valde att inte förbli tyst. Hon hyser djup kärlek till Israel. I […]