Artiklar


Att leva i den yttersta tiden

Fyrtio procent av alla vuxna amerikaner anser att vi befinner oss i den yttersta tiden, och de får medhåll av det ansedda Pew Research Center (8 december 2022). Femtiofem procent väntar på Jesu återkomst. Förhoppningsvis kan drygt hälften av amerikanerna finna tröst i sin tro. Varje generation har sina kriser. På 1960- och 70-talen förutspådde […]

”Vänj den unge vid den väg han bör vandra…” (Ords. 22:6)

När vi förr om åren befann oss på föredragsturnéer utomlands, var vi ofta tre generationer män i resesällskapet. De vi träffade berördes av att se en familj enad i gemensam tjänst. Ibland sträcker sig den tjänsten utanför vår egen verksamhets gränser. Akiva Goldberg, 15 år, är äldst av sju syskon. Han har flera gånger följt […]

En hobbyfixare med höga ambitioner

Shaul Yaakoby hade arbetat 25 år som skadereglerare för försäkringsbolag i Israel. Han växte upp på kibbutz (en kooperativ citrusodling), fullbordade aldrig sina gymnasiestudier men ägnade fritiden åt konstruktionsarbete. Hans uppfinningar, bl.a. ett vattenreningssystem och en stöldsäker bilnyckel, patenterades. (Idag äger han ytterligare 14 patent.) Han var den borne experimentatorn. Av ett parti aluminium tillverkade […]

Europas motsägelsefulla relation till Israel

Alltsedan vår start för 50 år sedan har vi berörts av kärleken till och medkänslan med Israel hos våra åhörare världen över, i synnerhet icke-judiska bibeltroende. Dock har i Europa detta förhållande till Israel på ett unikt sätt hamnat på kollisionskurs med Förintelsen med dess många ögonvittnen. Även om vi noterade en förståelse bland dem […]

Vid ett möte 18 januari i Jerusalem…

under värdskap av European Leadership Network (ELNET) Israel, mottog dr. Herbert Hillel Goldberg en senatsmedalj från en delegation med 13 medlemmar ur Polens parlament och senat, Warszawa. Det även meddelades om hans förlåtelse och försoning efter Förintelsen. Bland gästerna fanns senatens vice talman Michał Kamiński, ordföranden i senatens hälsokommitté Beata Małecka-Libera och chargée d’affaires Agata […]

Å andra sidan: palestinska rapporter som du inte hade en aning om

Redan innan den senaste israeliska regeringen hade installerats, började världens ledare ge skall på tillträdande premiärminister Benjamin Netanyahu och dennes högerinriktade koalition: varningar om att ”tvåstatslösningen” är den enda vägen mot fred med palestinierna. Flertalet israeler betraktar detta som ”dinosaur-diplomati”: orealistisk, överspelad och naiv. Nedan följer ett antal föga rapporterade exempel om verkligheten. Kristenhetens död […]

Kung David återupplivad på 21:a århundradet

En klämmig hebreisk refräng välkänd för vartenda judiskt barn låter i engelsk översättning: ”David, Israels kung, lever, lever och lever vidare.” En inskription på en stele (stentavla), upptäckt 1868 öster om Döda havet och förvarad på Louvre-muséet i Paris, refererar till kung Mesha av Moab i krig mot Israel. Moderna historiker och lingvister har ansett, […]

ORDET – inte ord

Från min far, välsignat vare hans minne, fick jag som ung lära mig att en människa går miste om sin livsuppgift om han/hon bara tänker på sig själv utan att bistå sin medmänniska. Jag insåg att vår levnads och vår evighets sanning har dokumenterats av Gud i Bibeln. Jag var fortfarande ung, när jag gav […]

Fredsutsikter

”Vänd dig bort från allt det som är ont och gör vad gott är; sök friden och sträva efter den” (Ps. 34:15). ”Saliga är de som stiftar fred; de skall kallas Guds barn” (Matt.5:9). För något mer än två år sedan undertecknade Israel Abrahamavtalen med Bahrain och Förenade Arabemiraten (UAE). Dessa historiska överenskommelser, som efter […]

Goda gärningar från Israel

Den israeliska nyhetsrapporteringen fokuseras på försöken att efter valet bilda en ny regering. Resultatet blir ännu en koalition, låt vara en tillfällig sådan. Medan politikerna brottas gör Israel stora framsteg inom andra områden. – Red. Rymdteknologi Vattenbrist är ett världsomfattande problem. Europa upplever den värsta torkan på 500 år. Läckage förvärrar problemet. Irland förlorar 47% […]