Artiklar Featured

Israel ledande inom nyskapande medicin, teknologi och humanitärt bistånd


Israel var det första land som delade med sig av sitt förråd av COVID-19-vaccin till en utomstående befolkning, de palestinska araberna, ett faktum som vederlägger media-”rapporter” som hävdar att Israel ignorerat dem. Att hjälpa andra, t.o.m. svurna fiender, är inget nytt för den judiska staten, varken via vetenskap, teknologi eller direkt bistånd. Detta vittnar om en tusenårig judisk biblisk princip.

– Red.

Var israeliskt nytänkande vad profeten Jesaja hade i åtanke när han meddelade att det judiska folket skulle återvända till Israels land och fungera som ”ett ljus för folken” (42:6; 49:6)?

Trots ringa ålder och påtvingat ständigt krigstillstånd har staten Israel gäckat alla odds och fullgjort denna ädla uppgift inom snart sagt alla tillvarons situationer.

Israeliska innovationer inom det medicinska området

Inom medicin/sjukvård räddas människoliv världen över tack vare israeliska innovationer i stil med nedanstående exempel [Vissa av dessa har vi tidigare berört./Red.]:
1. Azilect: ett läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom.
2. Copaxone immunomodulator: ett läkemedel mot multipel skleros.
3. Elelyso: ett läkemedel för behandling av typ 1 av Gauchers sjukdom.
4. ReWalk: ett bioniskt system som hjälper förlamade att stå upp, gå och t.o.m. gå i trappor.
5. OrCam MyEye: ett bärbart artificiellt synhjälpmedel som gör det möjligt för synskadade att förstå text och identifiera objekt via akustisk återkoppling.
6. Pillcam: en pillerstor kapsel med en minikamera som gör att läkare kan spela in bilder från matsmältningskanalen och därmed upptäcka en sjukdom och kartlägga dess förlopp.
7. Emergency Bandage: det allra första fältförband för att stoppa blödning efter krigsskada som kan läggas och säkras med bara en hand.

Israeliska innovationer inom jordbruksteknologin

Israelisk teknologi har också gjort livet lättare för människor världen över genom förbättrad produktivitet inom jordbruket:
1. Watergen: utvinner vatten ur luften; områden utan tillgång till rent, friskt vatten kan förses med färskvatten.
2. Drip irrigation: droppbevattning, en revolutionerande jordbruksteknik som möjliggör odling med minimal vattenåtgång.
3. Grain cocoons: enkel lågkostnadsmetod som i speciella säckar håller afrikanska och asiatiska jordbrukares spannmål marknadsfärsk och skyddar den från hög värme och fuktighet.
4. ”Zero-discharge” system: möjliggör fiskodling i stort sett överallt genom eliminering av den konventionella fiskodlingens miljöproblem och utan beroende av elektricitet eller närhet till vattendrag.
5. Reusable plastic trays: återanvändbara plastskärmar som samlar upp dagg ur luften och minskar behovet av konstbevattning med uppemot 50%.

Israeliska innovationer inom humanitärt bistånd

Förutom läkemedel för medicinsk vård skickar Israel läkare som upprättar fältsjukhus och sök-och-räddningsteam när naturkatastrofer inträffar i alla världens hörn. [Faktum är att andra staters läkarteam remitterar de svåraste fallen till israelerna./Red.] År 2016 erkände Världshälsoorganisationen det israeliska försvarets fältsjukhus som världens bästa. Denna WHO:s utnämning ger Israel prioritet att erbjuda omedelbart bistånd i internationella katastrofområden. Några få exempel:
1. Jordbävning i Turkiet 1999: Ett sök-och-räddningsteam undsatte 12 överlevande; dess sjukhus behandlade 1.200 patienter, utförde 40 operationer och hjälpte 15 barn till världen.
2. Jordbävning i Indien 2001: Det israeliska teamet behandlade 1.300 skadade, utförde 52 operationer och hjälpte 12 barn till världen i sitt 100-sängars fältsjukhus.
3. Jordbävning i Haiti 2010: Sjukvårdspersonal behandlade drygt 1.100 patienter, utförde 319 operationer och hjälpte 16 barn till världen.
4. Tsunami i Japan 2011: En delegation på 53 personer med 62 ton sjukvårdsmateriel behandlade 220 patienter på sina kirurg-, pediatrik- och förlossningsavdelningar samt på en intensivvårdsavdelning.
5. Tyfon i Filippinerna 2013: Ett team på 150 läkare och sjuksköterskor medförde 100 ton sjukvårdsmateriel plus humanitär hjälp.
6. Jordbävning i Nepal 2015: Ett team på 122 sjukvårdsarbetare och 45 läkare medförde 95 ton utrustning för ett 60-sängars sjukhus som behandlade i det närmaste 1.600 patienter, utförde 85 operationer och hjälpte 8 barn till världen.
7. Golanhöjderna/syriska gränsen 2016-2018: Ett fältsjukhus upprättades för att hjälpa offer från det syriska inbördeskriget och behandlade drygt 4.000 patienter, däribland 1.409 barn.

Ovanstående är exempel på de tusentals teknologier och projekt genom vilka Israel bidrar till att göra världen bättre och åtar sig sin urgamla och bibliska uppgift att vara ett ”ljus för folken”.

*Rabbin och f.d. ledamot i Knesset (parlamentet)

Publiceras med tillstånd av HonestReporting.com, Inc.
(Utdrag ur honestreporting.com/israeli-innovation-contributes-world/)