Artiklar Featured

Ommöblering pågår

– Intressenterna omgrupperas


En av mina bekanta i Jerusalem är reseledare för guidade turer med israeliska deltagare till historiska judiska samhällen i Europa. För några år sedan stoltserade han med att Moskva var hans favoritdestination och att judarna där lever tryggast av alla Europas judar.

Jag ansåg att han var omdömeslös och byggde sin uppfattning på ett tillfälligt fenomen. De senaste två månaderna har bevisat att mina tvivel var befogade. Tusentals ryska judar, som känner fruktan inför sin framtid när Rysslands president nu demaskerat sig och visar sig vara en brutal tyrann, gör aliyah (invandrar till Israel).

Världen förändras på ett sätt som kommer att vara kännbart flera decennier framöver. Även Israel påverkas.

Ironin är påtaglig. Vladimir Putin försökte återställa Rysslands status som supermakt genom att rafsa åt sig Ukraina via vad han kallade en snabb ”militär specialoperation”. Men istället för återupprättad gammalrysk ära, har västmakterna blivit en mäktig enad kraft.

Samarbetet inom den Europeiska Unionen är intensivare än på många år, samtidigt som man tar emot miljontals ukrainska flyktingar. Vänsterinriktade liberala och ”neutrala” nationer som Sverige och Finland ökar drastiskt sin förvarsbudget och mumlar internt om att gå med i NATO. Tyskland ökar sina försvarsutgifter med 50%. Minst 40 länder levererar en ständig ström av vapen till Ukraina (New York Times, 26 april 2022) plus stora mängder humanitär hjälp.

Västeuropeiskt beroende av rysk gas och olja reduceras, fast det kommer att ta månader innan avvecklingen genomförts. Även USA har köpt rysk olja, och f.n. inhöstar Ryssland fortfarande dagligen en miljard euro genom sin energiexport.

Israeliskt bistånd

Israel är också inblandat. Utrikesminister Yair Lapid har sagt att Israel har ”moralisk plikt att hjälpa”.

Den israeliske ambassadören Daniel Meron sade 28 mars vid en rundabordskonferens med European Leadership Network: ”Israel insåg den humanitära krisens omfattning och var den första nation som upprättade ett fältsjukhus för ukrainska flyktingar. Ett 70 personer stort sjukvårdsteam från sjukhusen Sheba och Schneider nära Tel Aviv har behandlat tusentals patienter.

Tre flygplanslaster med hjälp till Ukraina skickades omedelbart. De största generatorer som gick att uppbringa transporterades till Lviv för att tillhandahålla elektricitet. Tjugo icke-statliga organisationer (NGO) skickade lärare, socialarbetare och psykologer för att behandla flyktingar som drabbats av trauma och PTSD. IsraAid sände 35 psykologer till Moldova och Rumänien på ett månadslångt uppdrag.”

_

Fördelen med neutralitet

Israel har i FN fördömt invasionen av Ukraina men tvekat inför att inta en aktiv hållning gentemot Ryssland. Israel har goda relationer med såväl Ryssland som Ukraina och strävar efter att förbli neutralt.

Detta gör det möjligt för Israel att agera fredsmäklare mellan Ryssland och Ukraina. Natan Sharansky, f.d. israelisk biträdande premiärminister och regeringsmedlem, är förundrad: ”För 70 år sedan hindrades judar från att röra sig fritt och hamnade i Auschwitz. Idag ber världen Israels premiärminister Naftali Bennett mäkla fred mellan Ryssland och Ukraina.” Sharansky föddes i Donetsk, Ukraina, där nu kriget har rasat i flera månader, och satt i nio år internerad som refusenik i f.d. Sovjetunionen, förvägrad att lämna landet.

Hittills har Bennetts ansträngningar varit förgäves, men det finns andra orsaker till att Israel förhåller sig neutralt:

Ryssland har en avsevärd militär närvaro i Syrien men har tolererat israeliska attacker där för att stoppa vapenleveranser till Hezbollah. Bennett vill inte äventyra denna möjlighet.

Ett provocerat Ryssland skulle kunna förse Libanon, Syrien och, nog så avgörande, Iran med vapensystem och teknologi av större slagkraft än dem man redan tillhandahåller – eller hämnas genom att skada judisk-ryska medborgare.

Ryssland är starkt involverat i förhandlingarna med Iran om ett nukleärt avtal. Israel skulle vilja ha Ryssland som samarbetspartner för att hindra Iran från att skaffa kärnvapen. Iran agerar alltmera skamlöst som terrorexportör, inte minst för att man uppfattar amerikanerna under president Biden som svaga och utan trovärdighet. USA:s reträtt från Afghanistan var en diplomatisk katastrof med omfattande internationella konsekvenser.

Att bistå de behövande är viktigast

Dessa bekymmer är avgörande, men alla är inte överens om att de är viktigast.

Generalmajor Amos Yadlin, f.d. chef för Israels underrättelsetjänst, hävdar t.ex. att Israel har en moralisk plikt att bistå Ukraina och dess demokratiskt valda regering, som av en händelse ledd av en jude. När en nation med liknande västerländska värderingar som Israel anfalls, måste Israel skynda till dess försvar. (ELNET, 7 mars 2022)

Förutom att ge humanitär hjälp är Israel i likhet med USA och andra nationer förmodligen engagerade i underjordisk verksamhet för att bistå Ukraina.

Generalmajor Amos Yadlin, chef för Israels underrättelsetjänst

Trots allt finns det begränsningar. Iron Dome-teknologin är inte tillgänglig för export. Israel har inte tillräckligt antal enheter ens för eget bruk; det krävs månader av övning innan de kan användas och de får inte hamna i fiendehänder. Ett exempel: Finland, med lång gräns mot Ryssland, kan vara en intresserad köpare. Dock kan en sårbar säkerhetssituation leda till att ryska agenter får tillgång till teknologin.

Israel kommer heller aldrig att sända soldater för att kämpa i utländska krig, och utifrån samma bedömningsgrunder har Israel aldrig bett om eller förväntat sig andra länders hjälp på slagfältet i sina krig.

För tillfället iakttar nationerna hur Israel försöker medla fram en vapenvila. Oavsett om resultatet blir positivt eller inte kommer Israel att förtjäna respekt för sina bemödanden. Det finns också större förståelse för Israels egna försvarsbehov nu när krig och åtföljande ödeläggelse har drabbat Europa för första gången på många decennier.

Yadlin påpekade (ELNET, 28 mars 2022) att Israels förre utrikesminister, ärkesocialisten Shimon Peres, var övertygad om att regeringar inte längre har någon betydelse; allt som krävs är högteknologibolag för att administrera, producera och tillhandahålla världens behov.

Men ”världen är inte så enkel, vilket bevisats av COVID-19 och kriget Ryssland-Ukraina”, säger Yadlin. Sanktionernas och cyberkrigföringens ”mjuka slagkraft” existerar, men så gör fortfarande militärt försvar, missiler och bomber (hård slagkraft), lika nödvändiga som nationsgränser.

Yadlin hävdar att hotet om att konflikten kan utvecklas till ett kärnvapenkrig är verkligt och att Ukraina 1994 begick ett misstag när man litade på sina grannar och valde att bli en icke-kärnvapenmakt.

Är den israeliska neutraliteten bestående?

Neutralitet må vara en dagsrealitet, men förutsättningarna kan snabbt förändras. Ryssland spelar enligt egna regler, inte enligt den internationella etiketten för mänskliga rättigheter. Man kan vända sig mot Israel om detta visar sig ändamålsenligt, vilket man gjort i det förgångna. Och det skulle passa in i den tolkningstradition som omfattas av vissa ortodoxa rabbiner och kristna tänkare, vilka i Hesekiel visioner, kap. 38 (v. 2, 15) och 39 (v. 1, 11) om Gog-Magogs krig och hövdingen över Ros långt uppe i norr, kan se Ryssland och dess massiva krigsmakt. Invasionerna av Ukraina, Krim och Georgien är språngbräden söderut på vägen mot Jerusalem.

Vi är åsyna vittnen till en vattendelarnas år i vilket allt har förändrats: ideologi, politisk och militär strategi, ekonomi och energi. Världen kommer inte att vara densamma.