Artiklar Featured

Goda nyhetsglimtar som inspiration för dem som älskar Israel


Familjer med rötter i Jerusalem sedan många generationer

Judar har alltsedan biblisk tid utan avbrott haft direktförbindelse med sitt land och dess huvudstad Jerusalem. T.o.m. under förskingringen förblev en kvarleva i det Heliga landet. Den allmänna uppfattningen är däremot att judarna från Europa och annorstädes trängde in i och stal landet från palestinska araber.

Historien förtäljer en helt annan, sällan omnämnd, berättelse.

Yitzchak Navon, som tjänstgjorde som Israels femte president från 1978 till 1983, föddes i Jerusalem den 9 april 1921. Men familjen Navon var inte nya immigranter. Faderns förfäder anlände till Jerusalem 250 år tidigare, år 1670, och moderns år 1742 (Jerusalem Post, 24 juli 2020).

Detta är inget ovanligt. Familjen Meyuhas har bott i Jerusalem i drygt 400 år. Även familjerna Eliachar, Matza och Parnas har varit bosatta i den heliga staden i många generationer.

Blinda får synen åter

Nya hornhinnor transplanteras in på blinda patienter vid Beilinson Hospital öster om Tel Aviv. Patienterna återfår sin syn omedelbart efter det okomplicerade ingreppet, som tar mindre än en timma i anspråk.

Det nya är emellertid att hornhinnan är alltigenom syntetisk och inte kräver vävnad från någon donator. De pågående kliniska försöken med testpatienter innebär att man bio-mekaniskt förenar syntetmaterial med patienternas egen vävnad (Israel21c, 20 juli 2010).

Risken för virusinfektion, t.ex. COVID-19 eller annan smitta, är obefintlig, eftersom ingen levande vävnad används. Metoden kan accepteras också av dem som av religiösa eller andra skäl är negativt inställda till transplantation av levande organ. CorNeatKPro-hornhinnan har framställts av CorNeat Vision i Raanana.

”HERREN Gud hade format alla markens djur” (1 Mos. 2:19)

Dovhjorten omnämns i Bibeln (5 Mos. 14:5, 1 Kon. 4:23), men hade i slutet av 1800-talet försvunnit från sin fristad i Karmel-området nära dagens Haifa.

En handfull dovhjortar räddades ut ur Iran i december 1987, precis innan den islamiska revolutionen utbröt, och uppföddes i fångenskap i Tisch Family Biblical Zoo i Jerusalem. Idag lever och frodas tjogtals i den lummiga Haifa-Karmel-regionen och bland de grönskande kullarna kring Jerusalem (In Jerusalem, 24 juli 2020).
En hjortart som varit utrotad så när som på ett fåtal överlevande i fångenskap har räddats, och redan nu har flera generationer fötts i frihet och befolkar ett land som förr var ofruktbart men som nu grönskar.

Oupptäckta cancerceller avslöjas

Kirurgiskt avlägsnande av cancertumörer räddar liv. Kirurgens primära syfte är att försäkra sig om att hela tumören är borta. Oupptäckta cancerceller kan med dödligt resultat spridas i kroppen. Men detta kan fastslås först flera veckor senare, när resultaten av laboratorietest på blod och bukvätskor har analyserats.

Fram till nu.

Forskare vid Zimin Institute, Tel Aviv University, har framställt ett direkttest som kan visa resultat inom några minuter upp till några timmar. Är testresultatet positivt kan cellgiftsbehandling sättas in omedelbart – värdefulla veckor tidigare (Israel21c, 16 juli 2020).

Denna uppfinning, MinION, testas f.n. vid Ichilov Hospital i Tel Aviv och kombinerar medicinsk vetenskap, maskinteknik och dataforskningsteknologi. Åtskilliga års utprovning kommer att erfordras innan metoden kan tas i allmänt bruk.

Israel erbjuder flest coronaviruslösningar efter USA och Kina

Israels coronavirus-forskning och -utvecklingsarbete rankas som världstrea efter USA och Kina, enligt dr. Laurent Choppe, Cukierman & Co. Life Sciences (Calcalist, 17 juli 2020).

Cirka 180 israeliska företag inom hälsovård och high-tech, varav många nystartade, ägnar sig f.n. åt att finna lösningar på COVID-19. Endast i USA och Kina, där ekonomiska resurser är betydligt mera tillgängliga, är fler företag sysselsatta med pandemin.

Dr. Choppe, vars mor behandlats framgångsrikt mot viruset i Israel, förvarnar emellertid – trots att israeliska innovationer sker med mycket hög hastighet – om att inget vaccin kommer att vara tillgängligt förrän 2021, eftersom kliniska försök tar månader i anspråk. ”Ifall det som man idag testar på ett stort antal patienter inte fungerar, vilket mycket ofta är fallet, kan det ta ännu längre tid, och det finns ingen möjlighet att snabba på… Om [vaccinet] skyddar en människa i en månad kommer ingen att använda det. Man måste kunna visa att det är verksamt i sex månader, ett år eller mer.”

Starkt ökad judisk invandring till Israel

Vid en av Jerusalem Post anordnad konferens den 1 juli med anledning av coronaviruset meddelade Isaac Herzog, ordförande för Jewish Agency, att uppemot en kvarts miljon judar förväntas flytta till Israel under de närmaste fem åren (Jerusalem Post, 2 juli 2020).

Varför just nu? COVID-19 har varit den utlösande faktorn. I spåren av ohejdat ekonomiskt sönderfall, utbredd arbetslöshet, avbrott i barns skolgång och kaos inom sjukvården, vill många judar gå vidare och börja om på nytt… den här gången i Israel. Den judiska invandringen har i år ökat med nära 50% jämfört med 2019, när 34.000 judar tog detta steg.

Ett stort antal judar i diasporan betraktar dessutom Israels sjukvårdsystem som överlägset andra länders, är uppskrämda p.g.a. ökande antisemitism världen över och anser att Israel, av såväl historiska som religiösa skäl, är det judiska hemlandet.

Sedan 1930 har Jewish Agency varit den största icke-politiska organisationen med ansvar för aliya (judisk immigration till Israel). Man spelade en huvudroll vid upprättandet av den moderna staten Israel genom att hjälpa fyra miljoner judar hem till Israel.

Den judiska befolkningstillväxten

Antalet judar i världen uppgår idag till 14.410.700, samma antal som 1925, enligt en årlig rapport inför Knesset (Israels parlament) den 20 juli och diverse nyligen publicerade källor:

År 1939, precis före Förintelsen, nådde den judiska befolkningen rekordnivån 16,7 miljoner.

1948 hade antalet judar reducerats till 11,5 miljoner, varav 650.000 i Israel.

Israels judiska befolkning inkluderar idag: 5,2 miljoner i landet födda judar, 130.980 år 2019 i Israel nyfödda judiska barn, 189.500 äldre, överlevande från Förintelsen (31.000 över 90 års ålder, 800 över 100 år). Totalt utgör Israels judar idag 45% av världens judiska befolkning.

– Red.