Artiklar Featured

Araberna har tröttnat på palestinierna


Ett flertal muslimska stater har tagit steg i riktning mot fred med Israel. Deras antal och inflytande ökar snabbt. Glädjeruset är påtagligt. Islamkännaren dr. Daniel Pipes förkunnar t.o.m. att ”den palestinsk-israeliska konflikten är slut” (Middle East Forum, 7 september 2020).

Vi är realister och kan medge inför den som är skeptisk att denna fred kanske inte blir varaktig. Men så länge som intresset finns, bör det ändå främjas.

Fredsbekämpning

Alla bejakar inte utvecklingen. Vänsteranhängare och större delen av den europeiska diplomatkåren insisterar kallsinnigt på att fred i Mellanöstern är möjlig endast om Israel lämnar ifrån sig Judéen-Samarien (den s.k. Västbanken), östra Jerusalem och Golanhöjderna samt en ny palestinsk stat upprättas.

Jibril Rajoub (FB)

Iran, Syrien och Turkiet motsätter sig den senaste utvecklingen.

Sammalunda gör den palestinska förvaltningen (PA). Den opponerar sig mot varje steg i riktning mot normalisering och fred med Israel, vilket är löjeväckande, eftersom PA har större samröre med Israel än någon annan stat i Mellanöstern. Inom samhällssektorerna ekonomi, arbetskraft, energi, jordbruk och hälsovård är Israel och PA intimt sammanflätade.

Ändå kvarlever det gamla slagordet om Israels förstörelse. PA:s ordförande Mahmoud Abbas speciella sändebud Jibril Rajoub varnade den 7 oktober på sin facebooksida och på Al-Mayadeen TV (Libanon): ”Vi närmar oss en upptrappning av motståndet… Vi är beredda på offer… Vi kommer att offra våra barn” (Palestine Media Watch, 15 oktober 2020).

I Gaza är den regerande terroristorganisationen Hamas lika försvuren som någonsin till Israels undergång. Samtidigt som den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu den 15 september undertecknade normaliseringsavtalen med Förenade Arabemiraten och Bahrain i Washington, DC, avfyrade palestinska terrorister i Gaza 13 raketer mot Israel.

I en TV-dramatisering på Al-Aqsa TV (Hamas) den 25 augusti förkunnade kommentatorn: ”Vår religion [islam] förbjuder oss att mörda civila!” Men hon tillade att alla israeler och judar är ”brottslingar”, så en terrorattack mot oskyldiga judiska matgäster på en restaurang i Tel Aviv är försvarbar. Inget utrymme för fred där, inte.

Saudierna avvisar avvisarna

Reaktionerna på det fortsatta palestinska avvisandet av fredsinviter sammanfattades av Saudiarabiens prins Bandar bin Sultan bin Abdulaziz, f.d. USA-ambassadör och ledare för det nationella säkerhetsrådet, som betecknade palestinierna som ”otacksamma”. Han sade att de palestinska ledarna underblåser konflikten med Israel i syfte att konsolidera sina privata ekonomiska intressen och anklagade dem för ”korruption och dåraktighet” (”Saudi Arabia: We, Too, Are Fed Up with the Palestinians”, Khaled Abu Toameh, Gatestone Institute, 12 oktober 2020).

Prins Bandar bin Sultan (MEO)

Abu Toameh citerar ett stort antal saudiska kommentatorer som har fått nog av det palestinska ledarskapet:

• Den politiske analytikern Fahim Al-Hamid anklagade PA för att man i 60 år ”inte har kompromissat [utan] saboterat förhandlingar och förkastat alla fredsinitiativ”.

• En annan saudisk politisk analytiker, Abdel Rahman Al-Mulhem, anmärkte: ”Palestinska ledare har missat många möjligheter som skulle ha kunnat göra slut på den israelisk-palestinska konflikten, men de har avvisat dessa möjligheter för att kunna fortsätta att driva geschäft med den palestinska saken.”

Han tillade: ”Palestinska ledare har valt att alliera sig med Iran, den arabiska nationens främsta fiende. Vad har Iran gjort för Palestina sedan 1979? Iran är en terroriststat. Terrorism föder inget annat än terrorism. Palestinska ledare har stulit det bistånd som skickats till det palestinska folket och byggt sig palats i Washington, Paris och London, samtidigt som man ignorerat sitt folks lidande.”

• Den saudiske kolumnisten Fahd Al-Shoqiran skrev: ”För de palestinska ledarna är den palestinska saken bara ett investeringsobjekt som genererar stora inkomster.” Han anklagade PA för att ha tagit emot hundratals miljarder dollar från Saudiarabien, vilka istället skulle ha kunnat bli enorma palestinska städer. Istället har man använt pengarna till att köpa privata flygplan och luxuösa byggnader i Europa och USA.

Dagliga rapporter vittnar om många fler utvecklingstendenser i hela Mellanöstern. Nejsägarna är inte så få, men för dem som är intresserade finns mycket att vinna. Handel och teknologiskt utbyte medför ekonomiska vinster men förbättrar också medborgarnas livssituation.

När jordbrukets avkastning ökar eller när tillgång till mera avancerad sjukvård möjliggörs, handlar det verkligen om profetisk uppfyllelse av bibliska mått, ty det står skrivet att ”i din avkomma skall jordens alla folk bli välsignade” (1 Mos. 22:18).

Israel försåg den palestinska myndigheten med en lastbilslast desinfektionsmedel som hjälp att förhindra coronavirus-spridning bland palestinska araber. (COGAT)