Uncategorized


Vet världen vad Israel verkligen gör?

I en gripande essä ifrågasätter David M. Weinberg, israelisk regerings-/utrikespolitisk tankesmedjedirektor, ursprungligen från Kanada, ifall världen känner till det verkliga Israel. – Red. FN baktalar ständigt Israel i rapporter med smutsiga anklagelser om ”etnisk rensning”, ”apartheid” och andra uppdiktade illdåd gentemot palestinierna. I verkliga livet fortsätter samtidigt israeliska läkare att behandla tusentals palestinier på israeliska […]

Israeliska flygvapnet och tyska Luftwaffe över Jerusalem

Som en mäktig och djupt symbolisk uppenbarelse flög den 17 oktober militära jetplan från Tyskland och Israel i tät formation över Jerusalem, den judiska statens huvudstad, och dess parlamentsbyggnad (Knesset). Överflygningen bekräftade solidariteten mellan dessa två nationer. Den israeliska skvadronen anfördes av flygvapenchefen generalmajor Amikam Norkin och den tyska av hans motsvarighet generallöjtnant Ingo Gerhartz. […]

Läkemedel, diplomati och räddning

Ett nytt läkemedel som förstör cancerceller, utarbetat i Jerusalem, har granskats vid US Food and Drug Administration (FDA) och godkänts för användning. Dess otympliga namn är Doxorubicin-HCI Liposomal Injection, en modifierad cellgiftsbehandling av äggstockscancer, multipelt myelom och Kaposis sarkom. Läkemedlet är betydligt billigare och följaktligen mera lättillgängligt än andra cellgiftskurer. Trots detta äger det en […]

Tre kvinnor och en man om kvinnorätt i den muslimska världen

De åsikter som uttrycks härnedan är säkerligen inte representativa för alla muslimer, och det är knappast trevligt att behöva återge dem. Men det faktum att de fortfarande luftas och diskuteras så allmänt bevisar deras genomslagskraft: Det handlar inte om ytterlighetsåsikter. Och med tanke på islams snabba utbredning över Europa och annorstädes, bör de inte ignoreras. […]