Araber som försvarar Israel

En formlig tsunami av människor tar parti för Israel. Inte bara israeler, ortodoxa judar och evangeliska kristna, utan också muslimska araber. Yael Eckstein skriver (Jerusalem Post, 3 oktober 2017) att hon besökte en arabisk-israelisk familjs sorgetält i byn Abu Ghosh strax väster om Jerusalem. Suheir Ottmans son, säkerhetsvakten Youssef, hade några dagar dessförinnan mördats i […]