Artiklar Featured

Lechayim!

– Att rädda liv, födda och ofödda


I mer än femtio års tid har vi varit engagerade för att hjälpa nödställda, kämpande terroroffer, krassliga åldringar, överlevande från Förintelsen, sjuka änkor, förtvivlade föräldralösa och invandrare från krigshärjade och utarmade nationer.

Rapporterna om terrorattacker förbleknar efter några dagar, men offrens lidande kan pågå i decennier – inte bara den fysiska återhämtningen.

Vi känner till en överlevande som trampade på en terroristmina när han var 13 år gammal. Idag har han genomgått 40 operationer. En annan överlevde en explosion i ett kafé i Jerusalem för 21 år sedan och måste fortfarande opereras för ett par veckor sedan. En 14-årig flicka överlevde en bussbombning 2001 med kroppen full av splitter, men behövde 120 liter blod innan man med ett oprövat medel mot blödarsjuka lyckades stoppa blödningen. Varje enskilt fall är ett mirakel.

Pågående hjälp åt blivande mödrar

Förutom allt ovannämnt finns fortfarande andra behovsområden där vi är engagerade, bl.a. hjälp till ofödda barn och deras mödrar.

Jag vill dela med mig av några tankar i detta ämne. För dem av oss som tror på att Bibeln är Guds Ord och ett rättesnöre för vårt handlande är dess sanningar absoluta och oåterkalleliga. Talar Bibeln om de ofödda?

En underbar skapelse

Kung David, psalmisten, skrev:
”Du skapade mina inälvor; du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under; förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom; min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes; i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt” (139:13-16).

Översättningar förmedlar inte nyanserna i den hebreiska originaltexten.
ˑ Det hebreiska ordet för ”du skapade” i första versen ovan är ”kanita”, ordagrant ”du äger”.
ˑ ”Inälvor/inre delar”, i bibliska texter det hebreiska ordet för ”njurar”, åsyftar människans innersta, centrum för känslor, tankar och önskningar, likt ”hjärta” i andra sammanhang.
ˑ ”Jordens djup” är här en eufemism för moderns kropp, dess lägre del som bär barnet.

Följaktligen vet vi att:
ˑ Ett ofött barn inuti sin mors livmoder är, t.o.m. innan det är fullt utvecklat, Guds skapelse, Guds egendom och värdigt Guds omtanke.
ˑ Det ofödda barnet är inte bara en klump fostercellsvävnad, utan en varelse med ”inre delar”, d.v.s. känslor och tankar.
ˑ Gud styr dess utveckling från början till slut.
ˑ Guds ögon har uppsikt över det ofödda barnet.
ˑ Han har en plan för detta barns liv, upptecknad i hans bok, från allra första dagen.

Gud – Skaparen

Gud har ett mycket intimt förhållande till det ofödda barnet. I strid mot slagordet ”min kropp, mitt val” tillhör det ofödda barnet honom. Att förneka detta är att förneka Gud som skapare.

Inte alla mödrar som väljer abort gör det lättvindigt. Vissa befinner sig under svårt ekonomiskt och känslomässigt tryck. Därför har LEMA’AN ZION, Inc. i många år uppmuntrat kvinnor som övervägt abort att göra ett annat val, genom att hjälpa till att reducera den ekonomiska faktorn. Många har valt att föda efter att ha blivit medvetna om att ekonomisk hjälp finns att tillgå.

Vi finansierar ett program som erbjuder hjälp åt mödrar under de två första åren av barnens liv, inklusive babysängar, barnvagnar, modersmjölksersättning, blöjor och matpaket för familjen.

Lechayim!

Ett välkänt hebreiskt uttryck är ”Lechayim”, som betyder ”Till livet!” Era bidrag hjälper till att ge liv – bokstavligt talat. Att trösta dessa blivande mödrar eller andra som vi bistår – överlevande från Förintelsen, behövande och hungriga, fördrivna från Gazaområdet, terroroffer och flyktingar från kriget i Ukraina – innebär en välsignelse över Israel. Vi välsignar också er med våra böner om överflödande liv.

Ni, våra läsare, har bidragit till att ge balsam på såren, såväl de fysiska som de emotionella.