Artiklar Featured

Israels armé har plats för alla


Israels försvarsmakt (IDF) är en av världens mest framgångsrika och vältränade. Majoriteten judiska män och kvinnor har värnplikt, men det finns också befattningar för beduinska, drusiska, kristna och muslimska arabiska medborgare som önskar bära israelisk uniform.

En grupp som vanligtvis inte beaktas är medborgare med funktionshinder, från autism till blindhet och cerebral pares. Fast dessa är fritagna, hindras de inte från att ta värvning om de så önskar. De bidrar på ett unikt sätt med sina färdigheter till sitt lands försvar. 800 unga människor med funktionshinder har sedan 2014 tjänstgjort inom IDF tack vare ett ”Special in Uniform”-program som skräddarsytts åt dem. 300 står på väntelistan.

”Den enda försvarsmakt i världen som integrerar människor med särskilda behov är den israeliska”, konstaterar programdirektören, överstelöjtnant (res.) Tiran Attia. ”Vi tror att alla är kapabla.”

Och de hamnar inte bara i kökstjänst. Många tjänstgör på flygbasen Palmachim söder om Tel Aviv. ”Vissa är placerade vid försvarssystemet Iron Domes elektroniska laboratorium, andra inom logistiken”, skriver Sharon Wrobel (Algemeiner, 31 december 2021). ”Rekryter med särskilda behov tjänstgör dessutom vid IDF:s Home Front Command, där de framförallt handhar tungt maskineri, eller är placerade i IDF:s cyberenheter.”

– Red.