Artiklar

Ett strålande år och ett otroligt årtionde


För 10 år sedan började jag sammanställa artiklar under rubriken Good News om israeliska innovationer, upptäckter och framgångar. Då led Israel fortfarande av svår torka, brist på naturresurser, betydande ekonomiska problem, global isolering och nationellt missmod.

Betrakta nu Israel 10 år senare. Vilken förbluffande förvandling! Israel är per capita världsledande vad avser medicinska genombrott och uppfinningar, vattenteknologi och återvinning, jordbruksteknik, dataprocessorer, satelliter, självstyrande fordon, säkerhet och försvarssystem. Man gläds över en fenomenal ekonomisk tillväxt, energiresurser, en stark valuta, reserver och utlandsinvesteringar. Man har mognat från en Startup Nation till ett kraftcentrum för high-tech-innovationer. Och samtidigt är Israel, närhelst en världskatastrof inträffar, alltid först med att sända förnödenheter och kvalificerade team för att lindra nöden.

2019 har utgjort en israelisk prestationshöjdpunkt. Den här artikeln kommer att belysa två områden: Israels medicinska landvinningar och dess insatser för att hjälpa sina egna minoriteter och dem som har det sämst ställt världen över.

Nya medicinska upptäckter

I stort sett varje vecka tillkännager israeliska forskare ytterligare en medicinsk upptäckt som ställer i utsikt en slutgiltig seger över cancer. Godkända israeliska behandlingsmetoder botar redan barn med leukemi i Storbritannien och melanompatienter världen över. Försök med nya behandlingar förlänger livet på patienter med bukspottkörtelcancer i fjärde stadiet. Israelisk fokuserad strålning botar hudcancertumörer och nya israeliska behandlingsmetoder har räddat många från levercancer och myelom [benmärgscancer]. Varje år besöks Israel av cirka 30.000 utländska patienter som där genomgår privata medicinska behandlingar.

Andra israeliska läkemedel och terapier, godkända eller på försöksstadiet, motverkar framgångsrikt åkommor som Parkinsons och Alzheimers sjukdom, MS, ALS, malaria, diabetes, åldersrelaterad muskeldegeneration och många andra – i synnerhet s.k. orphan diseases [procentuellt sett ovanliga sjukdomar], som inga andra länder är villiga att ta sig an. Ett betydande globalt problem som Israel medverkar till att lösa är bakteriers antibiotikaresistens. Man ligger också i täten vad avser forskning om åldrandet, och bidrar härigenom till ökad livslängd världen över. Israels betydelse kan utläsas i det faktum att dess kurer ingår i en åttondel of alla USA:s läkarrecept och en sjättedel av Storbritanniens.

Israeliska biotech-företag har uppfunnit och producerat innovativa medicinska hjälpmedel som kan revolutionera operativa ingrepp: virtual reality-hjälp åt kirurger vid komplicerade hjärnoperationer samt kirurgiska röntgenglasögon som garanterar exakta snitt. Israelisk bildanalys via artificiell intelligens (AI) möjliggör tidig upptäckt av sjukdomstillstånd, exoskelett [ett stödskelett utanpå kroppen] hjälper förlamade att gå och t.o.m. delta i maratonlopp, och laboratorier odlar benvävnad och använder 3D-printers för att framställa ben- och armproteser, benimplantat och mänsklig vävnad för det första 3D-producerade hjärtat!

En etiopisk framgångssaga

Under det senaste decenniet har det israeliska samhället förändrats intill oigenkännlighet. Etiopisk-judiska invandrare har tagit ett framgångsrikt jättekliv från husbehovsjordbruk i Etiopien till israeliska toppositioner och utgör nu en integrerad del av Israels samhällsliv. De är domare, IDF-generaler, ledamöter i Knesset [parlamentet], professorer och piloter. En har vunnit Israels X-Factor och en annan Miss Israel.

De israeliska arabernas assimilation

Låt oss betrakta de israeliska araberna, som utgör 21% av befolkningen. Israel har en muslimsk polischef, en arabisk styrelseordförande för Israels Bank Leumi och en arabisk domare i Högsta Domstolen. Över hela landet arbetar kvinnliga muslimska bussförare och universitetsprofessorer. År 2017 var 46% av de israeliska farmaceuterna och 23% av läkarna araber. Samma år utgjordes 16% av de studerande inom högre undervisning av araber, och Israel utsåg sin första kvinnliga arabisk-israeliska diplomat till förstasekreterare vid sin ambassad i Turkiet. Yrkesutbildning och inkubatorer [s.k. företagskuvöser] möjliggör för israeliska araber att bli bidra till Israels high-tech-framgångar. Under hela det senaste årtiondet har Israel ständigt stått överst på Mellanösterns Freedom list.

Förbättrade relationer med arabvärlden

Relationerna med många arabländer har genomgått en otrolig förbättring jämfört med för ett decennium sedan. Turismen från arabländer har nått rekordnivåer. År 2019 besöktes Israel av tre irakiska delegationer, Israels (kvinnliga) kulturminister besökte den Stora moskén i Abu Dhabi och israeliska delegater deltog i ett ekonomiskt seminarium och en säkerhetskonferens i Bahrain.

Vem kunde för ett decennium sedan tro att militära jetflygplan från Israel och UAE [Förenade Arabemiraten] skulle flyga tillsammans under en övning i Grekland eller att den israeliska nationalsången (Hatikvah) skulle spelas för att hylla israeliska idrottssegrar i Abu Dhabi (2 gånger), Qatar och Marocko (i fjol)? År 2019 tävlade israeler i handikappolympiaden i Dubai och kommer nästa år att förevisa sina innovationer på Världsutställningen där. Under tiden fortsätter Israel att rädda skadade syrier och vårda dem på israeliska sjukhus.

Fortsatt israeliskt bistånd

2019 var ett besvärligt år vad avser naturkatastrofer världen över, men detta hindrade inte israeler från att vara först på plats. Deras snabba insatser och humanitära hjälp var ofta avgörande för att rädda liv. De bistod i samband med den tropiska stormen på Filippinerna, fördämningskatastrofen i Brasilien, bränderna i Etiopien, Brasilien och Paradise (Kalifornien), orkanen i Puerto Rico, mässlingsepidemin i Samoa, jordbävningen i Albanien och terrordrabbade Chad. Under hela decenniet har israeliskt bistånd skickats till Mozambique, Venezuela, Bahamas, Zambia, Papua Nya Guinea, Guatemala, Indonesien, Pittsburgh (Pennsylvania, USA), Florida, Nepal och Haiti. Frivilliga från israeliska NGO:n IsraAID har stått i främsta ledet vid många av dessa uppdrag.

Förutom vid katastrofer arbetar israeler oupphörligen med att hämta sjuka utlänningar till Israel för att rädda deras liv. Israeliska NGO:n Save a Child’s Heart och kirurger vid Israels främsta sjukhus avhjälper tusentals hjärtdefekter hos barn världen över, däribland många från länder med vilka man saknar diplomatiska förbindelser.

Israel har lindrat effekterna av torka och missväxt i många utvecklingsländer genom organisationer som Innovation: Africa och teknologi typ droppbevattning, avsaltning och israeliska Water-Gen:s vatten-från-luft-generatorer.

Israel är också engagerat i räddningsaktioner för utrotningshotade arter och med att upprätta reservat för vilda djur. Man har räddat några av världens mest hotade, t.ex. den vita noshörningen, den gröna havssköldpaddan, gåsgamen, det globala bibeståndet och iguanan på Galapagosöarna. Israeliska lantbrukare utfodrar miljontals fåglar på deras flyttstråk via Huladalen och Eilat. Israeliska organisationer har köpt mark i bl.a. Brasiliens regnskogar för att värna miljön. Man hjälper också till med att skydda korallrev från effekterna av den globala blekningen.

Nästa decennium ter sig lovande tack vare israelisk medicinsk teknologi. Israeliska forskare fortsätter sitt ledande arbete med att besegra många cancerformer och bota hjärnsjukdomar. Israelisk 3D-teknologi kommer att konstruera ersättningsorgan och israeliska robotar kommer att användas för att transplantera in dem. Israeliska behandlingsformer kommer att rikta in sig på individens genetiska profil och mikrobiom, och israelisk molekylärforskning kommer att garantera att negativa biverkningar är ett minne blott. Ett gott 2020!

Författaren är en syndikerad kolumnist bosatt i Israel och rapporterar om Israels senaste landvinningar. Artikeln publiceras med tillstånd från Good News from Israel.