Artiklar

De judiska förfäderna – skamfilade?


På sista tiden har jag begrundat de judiska förfädernas moraliska skavanker.

Varje vecka, när ytterligare några kapitel ur Torah (de fem Moseböckerna) i enlighet med årscykeln läses under Shabat-morgonens synagogsgudstjänst, följer vi den berättelse som med början i skapelsen leder fram till den judiska nationens uppkomst. Många av dess händelser är ledsamma, några tragiska och vissa t.o.m. skamliga.

Ändå utvalde Gud detta folk att bli det redskap som skulle överbringa hans Ord till världen och den ätt genom vilken Messias skulle komma med sin världsomspännande fred.

Vid två tillfällen övertalar Abraham sin hustru Sara att utge sig för att vara hans syster. Lurendrejeriet avslöjas och försätter båda i livsfara. Jakob och Esau blir vildsinta rivaler. Jakob fruktar för sitt liv när han får kännedom om Esaus återvändande efter åratals frånvaro. Josefs bröder säljer honom till uppenbart slaveri och ljuger för sin far om vad som hänt. Juda är intim med en kvinna som visar sig vara hans egen svärdotter. Första gången vi möter den vuxne Mose slår han ihjäl en egyptisk officer som misshandlat en hebré.

Allt detta känns oroväckande; det är sannerligen inte något söndagsskolematerial för små barn! Dessa tidiga bibliska personers moraliska skavanker är inga bagateller. De utgör hela mänsklighetens mikrokosmos med alla dess defekter.

Guds utväljande av Israel och hans löften till patriarkerna kvarstod evigt oförändrade t.o.m. när israeliterna avlägsnades från sitt hemland. Under två årtusenden blev judarna ett ljus för folken och spred Torahs lärdomar trots förföljelse, förtryck och statslöshet. (På samma sätt är varje bibeltroende trots alla människors syndfulla natur bestämd att vara Guds glädjebudskaps sändebud till världen.)

Idag är judarna i enlighet med Guds eviga löften återbördade till sitt hemland, framgångsrika men alltjämt på alla sidor omgivna av fiender. President Trumps fredsplan ger sig i kast med detta. Behov och utmaningar återstår men Israel är tryggt, välsignat av Gud.

Ljuset fortsätter att lysa över nationerna – Gud sade att alla släkter på jorden skulle bli välsignade via Israel (1 Mos. 12:3) – och ni, våra läsare, har här en viktig roll att spela genom att be för och välsigna det judiska folket i alla dess behov.

– Red.