Artiklar Featured

Vem säger att Hamas inte representerar palestinierna?


USA:s president Joe Biden m.fl. hävdar att Hamas inte representerar palestinierna. Påståendet är ett lömskt falsifikat.

Sanningen är att om ett allmänt val hölls i Gaza eller inom PA (den palestinska förvaltningen) skulle 58% av de röstande välja Hamas. Dessutom förordar 71% av palestinierna upprättandet av beväpnade grupper med uppgift att mörda israeler, enligt en opinionsundersökning gjord av Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) 6-9 september.

Endast 38% av palestinierna skulle rösta på det regerande partiet Fatah, som 78% av de röstberättigade önskar utbytt (Gatestone Institute, Bassam Tawil, 23 oktober 2023).

Hamas upprättades 1988 som en avknoppning från det fundamentalistiska, nazistallierade Muslimska Brödraskapet som grundats på 1920-talet – och är inte som så ofta hävdas en skapelse av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. I sitt grunddokument proklamerar Hamas sin avsikt att utradera Israel (Gatestone Institute, Daniel Greenfield, 23 oktober 2023).