Artiklar Featured

UNRWA – Vem bad om din åsikt?


– FN har tagits som gisslan. Det är dags för en räddningsaktion.

yair-lapid_2013-768x1024

Yair Lapid

Skribenten är medlem av Knesset, Israels parlament, och ordförande för vänsterpartiet Yesh Atid.

Chris Gunness, talesman för UNRWA, framförde skarp kritik mot vårt beslut att riva bostäder tillhörande två terrorister som i december förra året knivhögg två israeler till döds vid Jaffaporten i Gamla staden i Jerusalem.

Jag vill fråga Mr. Gunness: Vem bad om din åsikt? UNRWA är FN:s hjälp- och arbetsorgan för palestinska flyktingar. Dess roll är tydligt definierad. Man förväntas hjälpa palestinier att få jobb och, om så inte är möjligt, bistå dem med föda och läkemedel. Punkt slut. Någon ytterligare uppgift har man inte. Ingenting i UNRWA:s uppdrag rättfärdigar något ingripande i Israels säkerhetspolitik.

Och det finns inget i Chris Gunness förflutna som kvalificerar honom att ge oss råd om hur vi bör skydda oss eller att spela domare i den israelisk-palestinska konflikten.

140723-unrwa-school-gaza-330a_1c0a5b39a9dad24441f189f588e3118dMen om vi ändå samtalar, Chris, så har jag ytterligare några frågor: Varför saknas staten Israel på kartor i UNRWA:s skolor? Om du nu fördömer våld, varför teg du när det stod klart att en UNRWA-byggnad användes som gömställe för en terroristtunnel använd för att döda tre israeliska soldater? Varför tiger du när homosexuella förföljs och kyrkor bränns ner i Gaza? Varför är palestinierna det enda folk i världen som kan ärva sin flyktingstatus från sina föräldrar? Varför kan någon som är född i Qatar, bor i en villa i Paris och innehar ett spanskt pass fortfarande betraktas som palestinsk flykting? Varför finns det bland UNRWA:s 23.000 anställda så många Hamas-medlemmar? (Det här är inte mina ord, Chris; som du vet, var det din egen organisations överkommissarie som gjorde detta påpekande.)

Varför är palestinierna de enda som har ett helt eget flyktingorgan? Varför förtjänar de något som inte förunnas 21,5 miljoner flyktingar från Tibet, Darfur, Syrien, Irak och annorstädes? Hur kan det komma sig att sedan UNRWA upprättades 1950 antalet flyktingar har mångfaldigats från 750.000 till drygt fem miljoner (!) utan att en enda palestinier fördrivits? Sysslar UNRWA med att skapa flyktingar?

Jag har också en fråga till USA:s medborgare: Är ni medvetna om att ni som skattebetalare finansierar detta vanvett?

En välorganiserad global kampanj

Och detta är inte allt. UNRWA växte inte fram i ett vakuum. Man deltar i en välorganiserad global antisemitisk kampanj, där ett antal FN-organ spelar en misstänkt aktiv roll.

Ett exempel är FN:s råd för mänskliga rättigheter. Dess behandling av Israel överskred för länge sedan gränserna för berättigad kritik.

Under det senaste decenniet har rådet röstat fram 61 resolutioner som fördömer brott mot mänskliga rättigheter över hela världen och samtidigt 67 som fördömer Israel.

Detta är inget misstag. Rådet har fördömt Israel, ett demokratiskt land som lever upp till internationell lagstiftning, fler gånger än hela resten av världen sammanlagt.

En kort påminnelse: Under det senaste decenniet har drygt 400.000 människor slaktats i Syrien; krig har utspelats i Afghanistan, Irak och Ukraina; i Kina och Iran förekommer dagliga avrättningar.

Men FN:s råd för mänskliga rättigheter bryr sig inte om fakta. Man fortsätter att se genom fingrarna på mördarna och fördöma Israel, där kvinnors och HBTQ-folks rättigheter hävdas, där det finns fria val och fria media, där arabiska medborgare sitter i parlamentet, Högsta domstolen, försvarsmakten och vartenda regeringskansli.

Världshälsoorganisationens sidospår

Och detta är inte allt. Låt oss kasta en snabb blick på Världshälsoorganisationen [WHO] – ytterligare ett FN-organ – som nyligen höll sitt årsmöte. Som väntat handlade det om frågor kring medellivslängd, dödlighetsprocent, smittspridning och behov av vaccin.

palestinian-girl-with-flag-in-front-on-unrwa-logoMen mötet hade också ett sidospår: kraftigt fördömande av ett enda land i hela världen – Israel. I en resolution fördömdes vad man kallade ”den israeliska ockupationen av Golanhöjderna”. Någon förklaring till hur detta kunde vara en relevant hälsofråga lämnades inte. I Syrien, 200 meter från israeliska Golan, slaktas hundratusentals män, kvinnor och barn. Detta omnämndes inte en enda gång i resolutionen.

Faktum är att den enda anknytningen mellan israeliska Golan och hälsofrågor är att Israel under de senaste åren i tysthet har räddat hundratals syriska barn som sårats i striderna och vårdat dem på våra sjukhus.

Resolutionen innehöll också ett antal lögnaktiga ”fakta” baserade på skamlig palestinsk propaganda i en rapport som presenterats inför WHO.

Denna hävdar bl.a. att ”Israel injicerar cancerframkallande virus i palestinier”.

En avskyvärd anklagelse som skulle passa utmärkt i [Hitlers propagandatidning] Der Stürmer.

Till detta kommer att rapporten illustrerats med foton avsedda att ge dramatisk förstärkning. En bild med texten ”Från Israels krig mot Gaza 2014” visar en simulerad attack mot Teheran, hämtad från en populär blogg för några år sedan. Bergen kring den iranska huvudstaden hade raderats med hjälp av Photoshop för att öka bildens trovärdighet.

Ett annat foto hade texten: ”Förödelse vållad av Israels krig mot Gaza 2014.” I själva verket togs denna bild i Beirut under tidigt 2000-tal. Allt detta i en officiell FN-rapport som sprids och citeras.

FN kontra Israel: 136 mot 1

Hur är sådant möjligt? Genom ett fientligt maktövertagande av FN.

De 136 staterna i den alliansfria rörelsen utgör idag en automatisk majoritet mot Israel i varje omröstning inom vartenda FN-organ.

Ett stort antal är islamska stater. Andra är beroende av oljepengar. De tillåter sig att uppträda så här eftersom de upptäckt att de demokratiska staterna tiger.

Men varför opponerar de sig inte? De skulle kunna sätta stopp för alltsammans.

USA finansierar 22% av FN:s budget. I själva verket är det sex länder – USA, Japan, Frankrike, Storbritannien, Italien och Tyskland – som bidrar med c:a 65% av FN:s totala rörelsekapital. Allt som skulle krävas är att dessa länder upphäver sin röst och deklarerar att de vägrar låta det här förfarandet fortsätta – och då skulle denna vildsinta och snedvridna attack mot Israel upphöra .

FN har tagits som gisslan. Det är hög tid för en räddningsaktion.