Artiklar

En ny värld föddes medan vi sov


David B. Goldberg, fil.mag.

Jesus sade i en liknelse: ”Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg” (Matt.13:25). Livet för bibeltroende, såväl judar som kristna, undergår idag snabba förändringar, som få lägger märke till eller gör något åt.

Muslimska terrorister spränger dagligen sönder, massakrerar eller halshugger otrogna (icke-muslimer) över hela Europa, samtidigt som politiker och journalister förnekar att detta är islams verkliga ansikte.

muslim-immigI München mördade Ali Daud Sonboly, en pro-turkisk syrisk invandrare (inte iranier) nio människor den 22 juli innan han sköt sig själv. BBC ändrade hans namn till David Sonboly (det är ju onödigt att trassla till det för folk eller göra muslimer upprörda!).

Påstådda muslimska missnöjesorsaker (andraklasstatus för invandrare, vrede p.g.a. kolonialt förtryck i det förflutna, rasistiskt bemötande, etc.) används för att ursäkta terrorism. Men kristna utövar inte terrorism trots att de förföljs i muslimska länder.

Terrorister betraktas regelmässigt som perifera extremister, inte som konventionella muslimer. Men de är ett och samma. ”Muslimer från alla sekter, raser och sociopolitiska omständigheter – inte bara ’ISIS’ – gör sig skyldiga till förföljelse av kristna i 41 av de 50 värsta staterna för en kristen”, skriver Raymond Ibrahim i Middle East Forum (”’Mere Islam’ and the Munich Massacre,” 26 juli 2016). Han är upphovsman till en månatlig rapport om ”den oavbrutna diskrimineringen, förföljelsen och slakten på kristna av ’vanliga’ muslimer – från det högsta ledarskiktet till den tarvligaste pöbeln.”

Acceptansen av islam är hejdlös.

Europa har kapitulerat. Efter attacken i Nice på nationaldagen den 14 juli konstaterade den franske premiärministern Manuel Valls: ”Frankrike kommer att tvingas leva med terrorismen.”

Cirka 250 av 750 kyrkor i en av Nederländernas provinser  har förvandlats till moskéer. USA har numera 3.000 moskéer; varje vecka invigs en ny.

picture1Vid det demokratiska partiets nationalkonvent i Philadelphia, sammankallat för att bekräfta Hillary Clintons nominering till presidentkandidat, viftades den första kvällen med fler palestinska än amerikanska flaggor i det stora auditoriet. (Algemeiner, 26 juli 2016)

Världen ägnar bara en gäspning åt Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan, som genomför en stalinistisk utrensning. Drygt 60.000 akademiker, journalister, läkare, lärare och soldater har avskedats från sina befattningar, arresterats eller värre ändå – på tröskeln till Europa.

Men den bibelfientliga rörelsen gör sig gällande även annorstädes: Som en kraftåtgärd mot oppositionella grupper i Ryssland utfärdades den 24 juni en lag som förbjuder religiösa förrättningar i hemmen och olagligförklarar ”missions”-aktivitet (d.v.s. varje samtal om Gud med en icke-troende) utan formellt regeringstillstånd. Att uppmana en icke-troende att konvertera är förbjudet, t.o.m. inom kyrkobyggnadens väggar.

Det är inte för sent att begära Guds ingripande, bedja utan uppehåll och studera hans Ord: ”Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt… Var stark och frimodig. Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart du än går” (Jos. 1:8-9).