Artiklar

Palestinska martyrer får livstidspension


David B. Goldberg, fil. mag.

Inom det palestinska självstyret (PA) innebär martyrskap eller israeliskt fängelsestraff en säker garanti för familjens inkomst. Utländska bidrag subventionerar denna och inspirerar därigenom den pågående terrorismen.

En rapport från Palestinian Media Watch (”PA trotsar USA, höjer lönerna till martyrfamiljer”, 9 april 2017) har avslöjat att utbetalningar åt familjer till terrorister som dödats i samband med attacker mot judar fortsätter och ökar. Internationell indignation från Israel, Norge och USA har inte kunnat sätta stopp för systemet med livslånga månatliga utbetalningar åt hustrur och barn till döda terrorister, självmordsbombare och ”ensamvarg”-terrorister som i åratal utfört attacker i Israel.

Enligt den officiella PA-budgeten för år 2016 spenderades 181 miljoner USA-dollar på utbetalningar till 32.500 terroristfamiljer.

Utländska regeringar har besvärats av att deras ekonomiska hjälp till PA under 20 års tid, totalt 25 miljarder USA-dollar, har använts på detta sätt.

För de terrorister som överlever sina attacker blir resultatet vanligtvis israeliskt fängelse. Men även detta har en ekonomisk framsida (Palestinian Media Watch: ”PA:s lag – terrorns lön”, 4 augusti 2016):

Under fängelsevistelsen fortsätter dömda terrorister som tillhör PA:s militärorganisation att få månadslön, kontantbonus och t.o.m. militär befordran. En terrorist som tillbringar 30 år i fängelse uppdateras till general.

Även de som inte tillhör PA:s militärapparat kan ges ökad samhällsrang, t.ex. bli minister på riksplanet efter 30 års internering.

Palestinska arabers väg till status och framgång är ljus – och det är många som vandrar den.