Artiklar

Två listor: succéer och skamligheter


David B. Goldberg, fil. mag.

Listan över europeiska turistmål är lång, men listan över europeiska terroristmål har snart hunnit ikapp: Berlin, Bryssel, London, Madrid, Moskva, Nice, Paris, Stockholm. Dessa, och flera med dem, har varit skådeplats för våldsamma attacker med tragiska följder. Vapen: bl.a. sprängämnen, knivar och vanliga bilar.

Men inte bara Europa. Även Bali, New York, Ottawa, Sydney, flera städer i Egypten och tjogtals städer och byar runt om i Israel har varit måltavlor. Och obeskrivliga skräckscener har utspelats överallt i Afrika och Asien.

I praktiskt taget samtliga fall har våldsverkarna varit inspirerade av islamiska lärosatser.

BBC publicerade en lista över de 10 främsta vetenskapliga genombrotten under år 2016, bl.a. upptäckten av en nionde planet i vårt solsystem och påvisandet av gravitationsvågor, vilka Albert Einstein var den förste att förutsäga.

Som en reaktion på denna lista sammanställde och publicerade Muhammad Abu Rumman, forskare vid University of Jordan, en egen sarkastisk lista över 10 betydande ”landvinningar” i arabvärlden under år 2016 (Al-Ghad [Jordanien], 13 januari 2017, återgiven av Middle East Media Research Institute, 11 april 2017):

  1. Bilbombstaktik.
  2. Omvandling av olika slags apparater och verktyg till stridsvagnar eller dödliga vapen.
  3. ”Ensamvargs”-aktioner som alternativ till noggrant planerade operationer.
  4. Oljefatsbomber, typ syriska armén.
  5. Framgångsrik etnisk rensning.
  6. Flyktingar.
  7. Förstörelse och sprängning av fornlämningar.
  8. Förmåga att ödelägga vårt eget folk och vår egen infrastruktur.
  9. [Bekräftelse av] förtryckarregimers betydelse för samhällsstabiliteten.
  10. Återupptäckt av konflikten shiiter-sunniter.

 – Red.