Artiklar

Muslimska män med flera hustrur


Ett föga bekant statistiskt faktum i turbulensen kring Europas nya Mellanöstern-immigranter handlar om muslimska män med flera hustrur.

Fem år gamla beräkningar tyder på att det finns 20.000 eller fler polygama äktenskap i såväl Frankrike som Storbritannien. I Tyskland konstaterar en polisrapport från Berlin att 30% av stadens arabiska män har mer än en hustru; en är registrerad, de övriga illegala enligt statlig lagstiftning. De har vigts i hemlighet av en imam i enlighet med muslimsk lag och accepteras av regeringen.

Flera länder – Frankrike, Nederländerna, Sverige och Storbritannien – godtar polygama äktenskap om dessa ingås utomlands.

Detta har emellertid skapat nya problem: en stor och oväntad ekonomisk börda och ett socialt dilemma för dessa generösa europeiska stater, eftersom muslimska immigranter ansöker om inrese- och uppehållstillstånd även för sina familjer.

Ett fall som fått rubriker i nyhetsflödet handlar om en invandrare i Danmark, Daham Al Hasan, som kräver rätt till familjeåterförening för sina tre hustrur och 20 barn. Hittills har en hustru och 17 av barnen fått tillstånd att återförenas med maken/fadern. Al Hasan hävdar att han är arbetsoförmögen för att han lider av psykisk sjukdom p.g.a. saknaden efter sina barn plus smärta i rygg och ben. Han kommer att vara beroende av barnbidrag för att klara sitt uppehälle. Jurister är övertygade om att även resterande familjemedlemmar kommer att få inresetillstånd.

I såväl Danmark som Sverige finns folkvalda politiker som förordar legalisering av polygami, men dessa har hittills stött på motstånd.

– Gatestone Institute, ”Polygami: Europas dolda statistik”, 5 juni 2016