Artiklar Featured

Att leva i den yttersta tiden


Fyrtio procent av alla vuxna amerikaner anser att vi befinner oss i den yttersta tiden, och de får medhåll av det ansedda Pew Research Center (8 december 2022). Femtiofem procent väntar på Jesu återkomst. Förhoppningsvis kan drygt hälften av amerikanerna finna tröst i sin tro.

Varje generation har sina kriser. På 1960- och 70-talen förutspådde forskare och ekonomer (Romklubben) vår civilisations undergång. Såväl Moskva som Teheran hotar med kärnvapenkrig. Nu har vi pandemier, avbrott i oljeförsörjningen och fler krig än någonsin, och vissa röster hävdar att klimatrubbningar kommer att förgöra vår planet. Kanske. Kanske inte.

Israel har ännu fler bekymmer. Terrordåd inträffar dagligen. Sista fredagen i januari, samtidigt som familjer återvände hem från gudstjänsterna, öppnade en attentatsman eld utanför en synagoga i norra Jerusalem. Ett ungt gift par rusade ut och gav första hjälpen åt en sårad man. Även de sköts ned. Sju människor dog.

En stund senare blev en far och hans son på väg hem från bön nära Gamla staden beskjutna av en 13-årig pojke uppmuntrad av palestinsk hetspropaganda via skolböcker, radio, TV, sociala media och imamers predikningar i moskéer. Båda offren överlevde, dock i kritiskt tillstånd.

På gatorna överallt i de palestinsk-administrerade områdena förekom triumfartat firande med fyrverkerier, musik och godisutdelning.

Till detta kommer de politiska kontroverserna inom Israel. Resultatet av parlamentsvalet i november 2022 öppnade för en reform av domstolsväsendet. Alltsedan 1990-talet har domstolarna obehindrade utökat sina maktbefogenheter. I nuläget styr domstolsväsendet den lagstiftande församlingen; inte ens premiärministern kan tillsättas utan domstolsbeslut.

Till skillnad från i andra nationer väljs inte de israeliska domarna; de utses av domarkåren. Den konservativa regeringen rättar till detta missförhållande, alltmedan den panikspridande oppositionen varnar för högerextremt maktövertagande och gäll mediarapportering målar upp ett krisscenario.

Idag arbetar Israel för framtiden. Fredsfördrag med muslimska stater är i sikte (Tchad och Sudan) och medicinsk forskning gör framsteg (nya cancerbehandlingar testas).

Vilka livets stormar som än drabbar oss, äger vi tillförsikten om att Gud är vår försvarare, tillflykt och styrka (Ps. 59:17f). Bibeltroende må vara bekymrade, men behöver inte förtvivla, skrev Paulus. Vad vi ser är tidsbundet, men det osynliga är av evighet (2 Kor. 4:8, 18).

– Red.