Artiklar Featured

USA-dollar underblåser terror, inte fred


Skänk ett våldsbenäget samhälle pengar för att höja människors livskvalitet, så blir det mera fredligt. Så låter det, åtminstone i teorin. Om folk får jobb, tjänar och sparar mer, skaffar större familjer, bygger större bostäder och kör bättre bilar, får de mindre tid och lust att ägna sig åt terrorism.

Detta har i decennier varit primärmotivationen bakom det internationella stödet åt det palestinska självstyret (PA). I Gazaområdet finansieras också otaliga projekt av andra länder, främst genom FN-organ.

Kruxet är: det har inte fungerat.

Palestinian Media Watch, ett ideellt forskningsinstitut som sedan 1996 följt PA:s arabiskspråkiga media, rapporterade 13 mars i år: ”Amerikanskt bistånd till palestinierna främjar terror, inte fred”. PMW:s granskning av data från US Congressional Research Service för åren 2011-2022 avslöjar: Samtidigt som USA:s bistånd ökade, steg också antalet mord p.g.a. palestinsk terrorism – och när biståndet minskade, gjorde även antalet mord detta. Under denna period var USA:s bidrag till palestinierna 8,228 miljarder USA-dollar.

Under Donald Trumps ämbetstid, när han som president undanhöll c:a 80% av USA:s stöd till PA, sjönk antalet mord p.g.a. palestinsk terrorism till tre, det lägsta antalet under hela 12-årsperioden. Efter att USA:s nuvarande president Joe Biden i januari 2021 återupplivat det massiva stödprogrammet sköt antalet mord i höjden till 2015 års nivå.

Redan för flera år sedan påpekade den amerikanske juristexperten Thane Rosenbaum i The Washington Post (28 april 2017) att det utländska stödet var enbart ”frikostiga incitament till våldsutövning”. Maurice Hirsch, PMW, drar slutsatsen: ”När USA:s bidrag till palestinierna flödar fritt, blir palestinska terrorister djärvare och mördar israeler. Endast när USA visar moralisk skärpa och stoppar biståndet p.g.a. att PA främjar terrorism, inser palestinierna att terror inte lönar sig.”

(Terroristers) familjer kommer först

Otaliga uttalanden från PA:s ordförande Mahmoud Abbas och hans anhängare har under senare år bekräftat att ersättningar till terroristers familjer äger företräde framför andra utbetalningar.

”Vi betonar att frågan om martyrers och fångars familjer toppar vår prioriteringslista och att oavsett hur lite [pengar] vi har, kommer de att öronmärkas för dem” (PA-TV, ”Stories from Palestine”, 5 mars 2022).

”Även om vi bara har en enda slant kvar, kommer den att utbetalas till martyrers och fångars familjer” (Al-Hayat Al-Jadida [PA:s officiella dagstidning], 8 januari 2023).

Vad innebär detta i praktiken?

”I dess lön-för-dråp-politik”, förklarar Hirsch (PMW, 15 mars 2022), ”ingår att PA utbetalar månadsarvoden till fängslade och frigivna terrorister, rätt och slätt som belöning för deras delaktighet i terrorism. PA betalar dessutom månatliga traktamenten till skadade terrorister och till döda terroristers familjer. Sammantaget uppskattar Palestinian Media Watch att PA under år 2022 spenderade inte mindre än 865 miljoner shekel [239 miljoner USA-dollar] på sådana terrorbelöningar.”

Dessa månatliga arvoden inbringar mer än flertalet jobb inom PA, vilket gör anti-israeliskt våld synnerligen attraktivt för arbetslösa palestinska araber. Resultatet är oroväckande. Vilket land skulle tolerera något sådant? Nedan följer en lista över månatligt anti-israeliskt våld utfört av palestinier, resulterande i 43 döda och 147 sårade under perioden fr.o.m. mars 2022 t.o.m. februari 2023 – attacker mot soldater inte inräknade.

Läkare, cancerpatienter, lärare förlorar. Terrorister vinner

Medan utbetalningarna till terroristers familjer oavbrutet fortsatte, var i fjol en läkarstrejk nära att utbryta p.g.a. att PA inte uppfyllde sina löften att höja de magra läkarlönerna (PMW, 15 mars 2022). Även patientomsorgen var underfinansierad (PMW, 23 juni 2022). Mediciner och behandlingar, i synnerhet för cancerpatienter, fanns inte att tillgå, eftersom inga pengar existerade för dessa poster.

I år har lärare inom PA strejkat sedan 5 februari p.g.a. ett helt års obetalda löner. Drygt en miljon barn har påverkats.

Hirsch skriver (PMW, 15 mars 2022): ”Trogen sitt löfte har Abbas heligförklarat terrorlönebetalningarna trots att det innebär att PA:s lärare, PA:s läkare och t.o.m. palestinska cancerpatienter straffas.”

___

__

FN främjar judehat

”Lärare och skolor inom FN-organet för palestinier [United Nations Relief & Works Agency, UNRWA] uppmanar med jämna mellanrum till mord på judar,

Palestinska självstyrets ordförande Mahmoud Abbas

producerar undervisningsmateriel som förhärligar terrorism, uppmuntrar martyrskap, demoniserar Israel och sporrar till antisemitism.”

Detta är slutsatsen i en svidande 100-sidig rapport gemensamt publicerad 14 mars i år av den schweiziska människorättsorganisationen UN Watch och det läroboksgranskande Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education.

Två exempel:

· Personal vid UNWRA:s Al-Zaytun Elementary School i Gaza ”förhärligade terrorister och uppmuntrade martyrskap”. Barn i årskurs fem ”undervisades i att förhärliga Dalal Mughrabi, den terrorist som utförde 1978 års massaker på kustvägen då 38 civila, däribland 13 barn, dödades. Fotografier av Mughrabi, avbildad som ”hjälte”-ideal och ”kampledare” att efterlikna, hängdes upp på svarta tavlan. Ett flertal gator (och barn) har uppkallats efter Mughrabi.

· I UNRWA:s syriska kontor satte Labibeh Iskandarani upp ett foto av Adolf Hitler med en text som uppmanade denne att vakna upp, eftersom ”det fortfarande finns människor som du måste bränna”.

Rapporten inkluderar dussintals liknande fall av ”hets från UNRWA-personal i strid mot organets uttalade policy av nolltolerans gentemot rasism, diskriminering eller antisemitism i dess skolor och utbildningsmateriel”.

Hundratals pedagoger, personal och lärare vid 30 UNRWA-skolor befanns ”främja hat och våld i sociala media” eller sysslade med att ”formulera, kontrollera, godkänna, trycka och distribuera hatiskt innehåll till elever”. Enligt rapporten ”genomsyrar hatet hela UNRWA”.

Rapporter som denna är ingen ny företeelse. De har i åratal gjorts tillgängliga för regeringar och FN-tjänstemän. FN har svarat med bannor mot dess upphovsmän, förnekanden och kosmetisk suspendering av en handful anställda som begått ”misstag”.

Spåra upp pengarnas källa

UNRWA:s fjolårsbudget var 1,6 miljarder dollar. Var kommer dessa pengar från?

De kommer från givarländer som bekostar palestinska projekt inom PA eller på Gazaremsan, direkt eller via lokala regeringar alternativt FN-organ som UNRWA.

Trots att bidragen reducerats sedan PMW avslöjade PA:s skändliga lön-för-dråp-program för belöning av terrorister, letar sig miljarder fortfarande till palestinska kassakistor för propaganda via skolor och mediaprogram eller försvinner i privata bankkonton i Schweiz och annorstädes.

Av de tjugo största utländska bidragsgivarna till UNRWA:s verksamhet enbart under 2022 var endast tre länder muslimska. Lejonparten av UNRWA:s budget på 1,6 miljarder dollar tillhandahålls av länder i västvärlden.