Artiklar

Profetia blir nutidsverklighet


Dr. Herbert Hillel Goldberg

Dr. Herbert Hillel Goldberg

På 1970-talet talade jag på många ställen i Kanada och U.S.A. över i synnerhet ämnet eskatologi (läran om den yttersta tiden). I dessa sammanhang analyserade jag profeten Hesekiels kapitel 38-39, som handlar om anfallet från Magogs Gog och flera av dess allierade bland länderna i norr mot det ”land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg” (38:8). Bland såväl judar som evangeliska kristna finns det många som i denna fientliga invasion ser Ryssland och de nationer som nämns i dessa kapitel. Härom råder inget tvivel, enligt många bibelexperter.

För nästan ett halvsekel sedan hänvisade jag därför med hjälp av detaljerad exegetik till en invasion som beskrivs i den bibliska profetian. Vi kan idag se hur den förbereds. Och jag vill betona detta. Du kan själv, kära läsare, ta del av dessa händelser i ovan nämnda kapitel. Beskrivningen sker naturligtvis i enlighet med den teknologiska struktur som profeten var bekant med. Där man förr talade om t.ex. hästar, springare och vagnar kan vi idag se motoriserade hästkrafter. På samma sätt är dagens angripare inte beväpnade med svärd, spjut och sköldar, utan attackerna sker med fjärrkontrollerade massförstörelsevapen.

Jag skulle vilja rikta vår uppmärksamhet mot de påtagliga omständigheterna. Ryssland har numera en stark militär närvaro i Mellanöstern. Ryska instruktörer, soldater och vapen finns i Irak, Syrien och Persien (Iran). Den ryske utrikesministern skröt nyligen: ”Redan dagen efter att vi tillfrågats handlade Moskva och skickade 25 strids-
jetplan av typen Sukhoi till Irak.” Syrien har mottagit så många ryska stridsvagnar att man vill leverera ett antal av dessa till Hizbullah i Libanon.

För att skydda den syriske diktatorn Bashar Assad flyger ryska piloter toppmoderna Sukhoi-stridsflygplan i Syrien. Kryssningsmissiler avfyras från ryska örlogsfartyg mot anti-Assad-rebeller utbildade av amerikanska CIA. Assad, som är skyldig till 300.000 människors död och till att åtta miljoner av hans eget folk blivit flyktingar, stöds av Ryssland. Allt detta handlar om pågående ryska militära operationer i Israels omedelbara närhet.

Är Amerika ute ur leken i Mellanöstern?

CA72F1EA-FC30-4B8F-9B6A-8E680028A125_mw1024_s_n
Relationerna mellan Egypten och Ryssland har varit ljummen eller kylslagen i flera decennier, me-dan U.S.A. årligen har understött Egypten med dollarmiljarder. På senare tid har emellertid statscheferna i Egypten, Jordanien och Förenade Arabemiraten (UAE) varit på besök hos president Vladimir Putin i Moskva. Ryssland har växande intressen i Mellanöstern och utnyttjar alla medel för att utöka sin maktsfär.

På grund av klantig utrikespolitik har U.S.A. förlorat makt, inflytande och förtroendekapital i hela Mellanöstern. Återstår Israel: en enda demokratisk stat med nära förbindelser med U.S.A. Men frågan är ifall Israel kan lita på sin allierade. Idag finns berättigat tvivel på den punkten. ”Ni av Israel, förtrösta på HERREN. Han är deras hjälp och sköld” (Ps. 115:9).

Med kunskap om det profetiska ordet behöver vi bara beakta den nuvarande situationen för att kunna förutse en attack mot Israel. Man kan lätt föreställa sig vilket stöd Ryssland skulle få från Israels arabiska och muslimska svurna fiender om man satte sig i sinnet att eliminera den judiska staten. Det är så många som försökt sig på detta – att göra slut på judarna, som beskylls för all oro i världen. Så är det också idag, och Putin har redan uttryckt en skenhelig förhoppning om att hans ”fredssträvanden” i Mellanöstern ska medföra världsfred.​ Han syftar då på sin militära insats i Syrien. Men vad kommer därefter?

Hur nära förestående?

Anfallet från Magogs Gog kommer. Frågan är bara: När? Säkerligen när merparten av det judiska folket har församlats i sitt land. Många bibelställen syftar på detta. Redan i det föregående kapitlet, Hesekiel 37:21, läser vi: ”Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land.”

Det är viktigt att notera att Israel, med sina drygt sex miljoner judar, idag har det största antalet judar av alla stater i världen. Det är profetisk uppfyllelse. Även resten kommer att återvända hem. Och detta försöker Israels fiender förhindra genom att krympa det landområde som återstår.

Men hur ska Israel kunna överleva en attack från en stormakt som Ryssland? Jag ska bara hänvisa till angriparnas öde, ty även detta har förebådats av Gud: ”Men på den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag släppa loss min vrede… Jag skall gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härar och över de många folk som följer honom” (38:18, 22).

Jag har ofta fått frågan om detta åsyftar ett israeliskt kärnvapenförsvar. Jag vill inte utesluta den möjligheten, och jag tror att Israel har kapaciteten. Men jag svarar vanligtvis att den Gud som lät eld och svavel regna ner över Sodom och Gomorra fortfarande har mer av samma sort. Dessutom har Guds kamp mot Magogs Gog och dess bundsförvanter ett specifikt syfte: ”Så skall jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många hednafolks ögon. Och de skall inse att jag är HERREN” (v. 23).

Jag vill betona att när det gäller det eskatologiska spekulerar jag aldrig, och då avser jag även t.ex. begreppet Antikrist. Men när ett tänkbart anfall blir så här påtagligt måste det uppmärksammas som ett tidstecken. Jag vill också nämna att detta inte bör betraktas som slutstriden eller förväxlas med det ofta omnämnda slaget vid Harmagedon. Vad som ovan beskrivits kommer att äga rum på bergshöjderna och beröra ett begränsat antal stater. Det andra kommer att utspelas i Megiddos dal och omfatta alla jordens folk mot Israel.

Timman är sen!

Efter Andra världskriget, när Förintelsens fasor blev allmänt kända, utbrast vissa människor: ”Om jag bara hade hjälpt judarna! Nu är det för sent.” Kära läsare, du vet vad som väntar. Du hör antisemitismens röst i ditt eget samfund och i ditt eget land. Kommer du att hjälpa? Nu, innan kriget är ett faktum?

I decennier har vi inte vädjat om mera generösa bidrag. Men vi skulle kunna använda sådana gåvor i Israel – samvetsgrant inför såväl Gud som människor. Bibeltrogna talar ofta om de troendes uppryckande. Kommer de att helt enkelt överge sina jordiska dyrbarheter eller använda dem för att samla skatter i himlen? En rimlig frågeställning. Du vill varken bli till besvikelse eller bli besviken.

Jag vill i största ödmjukhet visa dig en väg och därefter låta Guds Ande leda dig: Lema’an Zion – för Sions skull (Jes. 62:1-2) – har funnits som statligt erkänd välgörenhetsorganisation alltsedan 1972. Vårt uppdrag är Hasbarah (undervisning, förkunna sanningen), Tefillah (förbön vid Tempelmuren i Jerusalem och andlig vägledning och korrespondens världen över) och Tsedakah (hjälp åt behövande i Israel). I vår kvartalspublikation, HASHIVAH, lämnar vi ansvarsfyllda ekonomiska rapporter. Vår familj har tjänat Gud i fyra generationer. Vi har själva överlevt Förintelsen och bär på smärtfyllda minnen från denna, så vi förstår dagens lidande människor, har djup medkänsla och vill kunna hjälpa.

På mina resor i Herrens tjänst världen över har jag stundom sett en inskription i möteslokalen: ”Skynda, rädda din själ!” Och jag visste vad detta fältrop innebar. Det påminde mig även om den internationella nödsignalen ”S.O.S.” (save our souls/rädda våra själar).

Tillåt mig en parafras: ”Herrens sak är brådskande.” Här i Israel har vi sjuka, skadade, bräckliga, fattiga och behövande. Vi önskar stärka deras försvagade armar. Er hjälp, redan nu, medan dag ännu råder, kan skänka dem styrka för kommande dagar. Vi har ett budskap som måste spridas över världen, ett bud om Guds godhet och ett varningens budskap. Herrens dag närmar sig. Skyndar du dig?