Artiklar

Jerusalems överlevnad som judisk huvudstad hotad


Säga vad man vill om USA:s f.d. president Donald Trump – Israel kan bara känna tacksamhet.

Under hans tid som president erkändes Jerusalem äntligen som den historiska huvudstaden belägen i Israel. USA:s ambassad flyttades från Tel Aviv till Jerusalem, Israels överhöghet över Golanhöjderna bekräftades, m.fl. beslut. Alltsedan 1995, när USA:s senat antog ett lagförslag om att ambassaden skulle förläggas till Jerusalem, har presidentkandidater lovat effektuera flyttningen. Men väl installerade har varenda en underlåtit att göra detta.

Föga överraskande avvisade FN Trumps erkännande av Jerusalem. I samlad trupp röstade den 21 december 2017 Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien och 122 andra stater för att fördöma åtgärden. Blott nio stater, däribland Tjeckien, Ungern och Rumänien tog parti för USA och röstade ”nej”, tvärtemot de andra märkbart irriterade EU-staterna. Australien och Kanada lade ner sina röster.

Idag är situationen väldigt annorlunda. Sedan sin installation har USA:s president Joe Biden bemödat sig om att utplåna följderna av sin företrädares politik.

När det gäller Israel har Vita huset klargjort sin avsikt att i Jerusalem öppna ett generalkonsulat för palestinska frågor, ämnat att sortera under USA:s utrikesdepartement, inte under dess ambassad i Jerusalem.

En sådan åtgärd skulle vålla större skada än en ny delning av Jerusalem: ge näring åt uppfattningen att Jerusalem inte är en del av Israel. Detta betonas av Nathan och Alysa Lewin, Washington-baserade jurister, som i 18 år kämpat för att amerikanska barn födda i Jerusalem skall få ha ”Israel” som födelseland i sina pass (Newsweek, 14 oktober 2021). Faktum är nämligen att under 70 års tid före Trumps proklamation angav jerusalemfödda amerikanska medborgares pass födelseorten ”Jerusalem”, dock utan tillägget ”Israel” som födelseland.

Varför överhuvudtaget upprätta ytterligare en diplomatisk beskickning i Jerusalem? Konsulära tjänster är redan tillgängliga för allmänheten via den existerande amerikanska ambassaden i Talpiyot-området i Jerusalem. Diplomatiska kontakter med den palestinska administrationen (PA) skulle, om de nu verkligen behövs, kunna möjliggöras genom att i likhet med andra stater öppna ett kontor i Ramallah i anslutning till PA-ordföranden Mahmoud Abbas kansli – helt i linje med den omhuldade ”tvåstatslösningen”.

Professor Eugene Kontorovich, expert på konstitutionell och internationell lagstiftning, förklarar att vad vi nu ser är ett verktyg för att undergräva resultatet av Trumps erkännande av israelisk överhöghet över Jerusalem. Han framhåller: ”Syftet med att öppna konsulatet är att bekräfta palestinska krav på Jerusalem… för att annonsera USA:s stöd åt en palestinsk huvudstad i denna stad.” Vilket skulle vara utan motstycke.

Samtidigt som Vita huset ökar trycket avslöjar Kontorovich den goda nyheten att ”enligt internationell lag behöver USA Israels samtycke till åtgärden.”

Paret Lewin uttrycker sig ännu mera rakt på sak och manar den israeliske premiärministern Naftali Bennett att motsätta sig Vita huset och USA:s utrikesdepartement: ”Om Bennett ger efter för USA:s påtryckningar kommer han att gå till historien som den israeliske ledare som skänkte bort Jerusalem.”