Artiklar

Israel hjälper – och välsignas


Israel helps

– ”En främling skall du inte förtrycka” 2 Mos. 23:9

Rambam-sjukhuset i Haifa betjänar, i likhet med flertalet sjukhus i Israel, inte bara judiska patienter. Minst hälften är araber.

Och det kan te sig ännu mer förvånansvärt för läsarna att många av patienterna är araber från Gazaremsan och Judéen-Samarien (den s.k. Västbanken). Varje år vårdas på Rambam 1.200 palestinier från dessa områden.

Detta faktum uppmärksammades av en sådan patient: M., en hög tjänsteman inom PA, den palestinska administrationen, behandlades för cancer och tillfrisknade. ”När jag kom till Rambam såg jag ett läkarteam som tog hand om patienterna, men jag såg också de sjuka barnens lidande”, sade han till Jerusalem Post (12 juni 2017). ”Palestinska, israeliska, syriska och andra barn behandlas där för allvarliga sjukdomar och behöver all den hjälp de kan få.”

I sin tacksamhet donerade han tiotusentals israeliska shekel till sjukhuset som bidrag till uppförandet av ett barncancercentrum.

Denna ovanliga donation från en palestinsk arab till en judisk institution blev vida omtalad i internationella media, vilket föranledde den PA-kontrollerade nyhetsbyrån WAFA att publicera en artikel som förnekade att en uppsatt PA-tjänsteman hade skänkt pengar till ett israeliskt sjukhus (15 juni 2017).

I själva verket är listan över förbindelserna mellan palestinska och israeliska medicinska institutioner omfattande, enligt journalisten Ruthie Blum (Jerusalem Post, 17 april 2016).

• Medan Mahmoud Abbas, ordförande för den palestinska administrationen, förra året reste kors och tvärs över Europa i avsikt att främja anti-israeliska FN-resolutioner, behandlades hans kritiskt sjuke bror Abu Lawi, bosatt i Qatar, för cancer. Men brodern färdades inte till London, Paris eller New York för behandling, utan till Assuta Medical Center i Tel Aviv.

• Det är samma sjukhus där Mahmoud Abbas hustru Amina opererades sommaren 2014 och där hennes bror genomgick en akut hjärtoperation i oktober 2015.

Och terroristorganisationen Hamas i Gaza, då?

• Hamas f.d. premiärminister Ismail Haniyehs 68-åriga svärmor behandlades inte i Zürich eller Berlin, utan på Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem i juni 2014.

• I oktober samma år tillbringade hans dotter en vecka på ett israeliskt sjukhus. Och under november behandlades den 60-åriga systern till Hamas talesman Moussa Abu Marzouk för cancer… i Israel.

• Ett år tidigare, i november 2013, behandlades Haniyehs ettåriga barnbarn vid Schneider Children’s Medical Center i Petach Tikva nära Tel Aviv.

Allt detta mynnar ut i den självklara frågan: Varför fortsätter man att skicka sina familjemedlemmar för vård i ett land man strävar efter att förgöra?

Haniyeh och Abbas uttryckte sin tacksamhet genom att uppmana till en – än idag pågående – kniv-intifada mot Israel i september 2015, med hundratals knivattacker, rammande bilar och brandbomber mot oskyldiga israeler.

Varför hjälper Israel fiender med medicinsk vård? Israel drog sig faktiskt tillbaka från hela Gazaremsan redan 2005. Vilket ansvar har Israel för dem som önskar Israels utplåning? Hur ofta under världshistoriens lopp har sådan barmhärtighet förkommit?

Israel har upprättat ett fältsjukhus invid sin nordöstra gräns för att behandla tusentals offer för det syriska inbördeskriget. Sjukhus runt omkring i Israel behandlar muslimer, kristna, araber, druser och andra offer för det vettlösa våldet – helt gratis. Sker detta för att inhösta kortsiktiga PR-poäng? Eller är baktanken ett gigantiskt insamlingsprojekt?

Nej, här handlar det om något betydligt mera grundläggande: det bibliska påbudet att älska sin medmänniska. I 2 Mosebok 23:9 och på andra ställen står skrivet: ”En främling skall du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land.” Detta är den vägledande principen.

Rabbinerna har påpekat att Torah bara en enda gång anmodar israeliterna att älska sina närstående – men att de 36 gånger befalls att älska främlingen.

Och för det judiska folket utgör detta den rätta handlingsmodellen.

– Red.