Artiklar Featured

”Israel har gått framåt – och araberna har hamnat på efterkälken”


Reda Abd Al-Salam

Reda Abd Al-Salam, f.d. guvernör i egyptiska Al-Sharqiya-provinsen och idag föreläsare vid Mansoura University i Egypten, framför en känsloladdad vädjan till sina arabiska bröder. I vredgad ton lovordar han Israels framgångar inom hälsovård, vetenskap, teknologi och demokrati. Vi vet att Israels framgångshistoria beror på Guds välsignelser! Men han beklagar att arabvärlden har hamnat på efterkälken, kört fast i en sörja av konflikter, tyranni och ineffektiva muslimska böner.

– Red.

”Allah, straffa apornas och grisarnas söner [judarna], så att de inte undkommer dig; Allah, fördriv dem, Allah, visa mig din krafts underverk genom att [straffa dem]…” Våra fäder föddes och vi föddes och växte upp och blev gamla och grå, och vi upprepar fortfarande under tårar denna hemställan till Allah i fredagsbönerna…

Men vad har vi åstadkommit [med detta]? Har Allah besvarat våra miljontals böner? Har vi skådat Allahs mirakulösa förmåga att verkställa domen över Sions söner och apornas och grisarnas söner, vilken vi gång på gång vädjar om i våra böner?

Nej, alls inte – resultatet har blivit stor besvikelse och skam för de arabiska ledarna, eftersom raka motsatsen inträffat! Allah har gjort helt tvärtom: Det är araberna och muslimerna som har slitits i stycken och fördrivits och genom vilka Allah har uppenbarat sina tecken.

Ja, Israel växer sig allt starkare, blir alltmer avancerat… omringat av orkeslösa beduiner som bekämpar varandra och i rasande fart närmar sig botten och förtvining inom alla områden, [omgivet av] folk och regimer djupt nersjunkna i enkelspårighet, sjukdom och diktatur…

Varför har Israel gått framåt och araberna och muslimerna hamnat på efterkälken? Hur länge kommer vi att begrava våra huvuden i sanden eller hindra våra öron från att lyssna till annat än häxmästare, idiotiska makthavare och hycklande regimers talesmän [såsom vi har gjort] under årtionden? Hur länge?

I klarspråk: Låt siffrorna tala, eftersom de utgör det tydligaste vittnesbördet om framsteg respektive underutveckling. [Då] kommer vi att inse varför Allah inte har besvarat våra böner, från miljontals araber och muslimer i 60 år, utan istället har gjort det rakt motsatta [av vad vi bett om]: Sionisterna har gått framåt och araberna och muslimerna har kommit långt efter…

De arabiska och muslimska folken lever under regimer som i årtionden har befäst sin [egen] maktposition, istället för att utveckla sina folk och skapa sig en ställning inom ekonomi, samhälle, vetenskap och demokrati…

Under denna tid har de vi kallat apors och grisars söner ägnat sig åt verklig uppbyggnad. De har fokuserat på utbildning, hälsovård, ekonomi, teknologi och, självklart, på en demokratisk utveckling; vi har allt som oftast [t.o.m.] hört talas om att en president eller premiärminister har satts i fängelse i Israel… Vilka [höjdpunkter] har inte apors och grisars söner uppnått, och i vilket träsk har inte Egypten, det främsta arablandet, gått ner sig?… Detta gäller även övriga arabstater…

Israel, som vi förbannar dag och natt, tillhör de 20 främsta länderna i alla globala utvecklingssammanhang, medan Egypten… t.ex. befinner sig under plats 100 i majoriteten av dessa sammanhang – bl.a. när det gäller utbildningskvalitet, konkurrenskraft, korruption, investeringar, internetbaserade samhällstjänster, immaterialrätt, kreativitet, humanutveckling, etc…

Har vi utbildning, hälsovård eller samhällsrätt? Om vi bara kunde sluta upp med att föra oss själva bakom ljuset… Israel lever högt inom vetenskap och industri, medan vi dränks i svett bland Egyptens mer än två miljoner förare av tuk-tuk [motoriserad cykeltaxi].

Säg inte att [detta beror på att] USA stöttar Israel, eftersom Egypten under de senaste decennierna har mottagit ett enormt bistånd, miljarder dollar, från sina arabiska brodernationer och även från internationella institutioner i form av lånegarantier och utvecklingsbidrag till utbildning, vägar och liknande. Vart har [dessa pengar] tagit vägen och i vems fickor [har de hamnat]?…

Sionisterna har aldrig varit intelligentare än vi; det handlar bara om hur de styr sin stat, drömmen om hemlandet och lojaliteten till detta. Följaktligen betonar jag att efter två revolutioner och åratal av ödeläggelse, utbrändhet och vandalisering… är nu klyftan mellan oss och dem vi kallar apors och grisars söner högst avsevärd… och nu är det dessa som gör oss till ett åtlöje…

Böner till Allah från predikstolarna [om att straffa Israel] är inte nog, ty om så vore, skulle Israel ha försvunnit från kartan efter en enda fredagsbön…

[Faktum kvarstår att] Israel har gått framåt och vi [araber] kommer att stanna kvar på efterkälken – såvida vi inte fruktar Allah i vårt hemland och i vår nation och erbjuder en handlingsmodell som gör att vi kan stå med högburet huvud bland nationerna.

– Dessa utdrag är översatta från Nile-press.com 12 januari 2018 av
Middle East Media Research Institute och publicerade 22 april 2018.