Artiklar

Välsignelser för folken


David B. Goldberg, fil. mag.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är den israeliska arméns akutfältsjukhus världens bästa. Med en behandlingskapacitet på 200 patienter per dygn och tre operationsrum kan det betraktas som en ”nationalskatt”. Det har skickats världen över för att ge hjälp på tjogtals platser där naturkatastrofer inträffat, bl.a. Haiti, Nepal, Filippinerna, Turkiet och dussintals andra stater drabbade av förödelse genom jordbävningar, översvämningar, tyfoner, orkaner eller bränder. (Times of Israel, 13 november 2016)


Njurpatienter i Sierra Leone dog eftersom landet saknade dialysenheter. Men fr.o.m. 15 december 2016 kunde patienternas liv räddas; då började den första dialysenheten, en gåva från Israel, att användas. (Israel 21c, 20 december 2016)


Föräldrarna till ett nyfött barn hade av sin husläkare i en arabisk by öster om Tel Aviv fått rådet att göra abort, eftersom en del av barnets tarmar utvecklats utanför kroppen. Men föräldrarna vägrade. Israeliska läkare i Jerusalem utförde nyligen en operation på den då 17 timmar gamla flickan och lade alla organ på rätt plats. Det 5 cm. långa operationssnittet förseglades med TopClosure, ett spänningsavlastande plåster utvecklat i Israel. Lilla Ibtihaj (”Glädje” på arabiska) förväntas kunna leva ett helt normalt liv. (Israel 21c, 8 januari 2017).


Skolios, svår ryggradsdeformitet, kan behandlas med en kostsam och sex timmar lång korrigerande operation med hjälp av 16 skruvar. Med ApiFix, ett israeliskt implantat, behövs bara två skruvar, applicerade under en timslång procedur. Metoden har framgångsrikt använts på 110 patienter i Tyskland, Holland och ytterligare sju länder. (Israel 21c, 10 januari 2017)


Det största antalet läkare per capita i världen finns i den arabiska byn Arraba, norr om Nasaret i Galiléen. Sex av ettusen invånare är läkare. Det nationella medelvärdet är 3,4 läkare per tusen (att jämföras med västvärldens 3,3). 35% av Israels läkare är araber. (Israel 21c, 31 oktober 2016)


Invånare i Gazaremsan passerade gränsen till Israel 13 miljoner gånger under 2016. I oktober kom dagligen drygt 55.000 in i Israel för att arbeta, göra affärer och få medicinsk eller humanitär behandling. I motsatt riktning rullade under årets lopp 175.000 lastbilar med israeliskt gods in i Gazaremsan. Det förekom emellertid också 1.226 omintetgjorda försök att smuggla in krigsmateriel, drönare, kommunikationsutrustning och andra förbjudna artiklar, d.v.s. 165% fler än under år 2015. (Israels försvarsministerium, 15 januari 2017)


Trots den utbredda uppfattningen om muslimsk fientlighet gentemot den judiska staten, utförde Israels premiärminister Benjamin Netan-yahu en diplomatisk kupp i december 2016 genom sina historiska besök i de oljerika staterna Azerbajdzjan och Kazakstan. Handeln med Israel har stigit till miljarder dollar årligen. Kontakterna mellan arabländerna och Israel, visserligen ofta hemliga sådana, har ökat, eftersom muslimska stater förskräcks av hotet från Iran och vill få tillgång till avancerad israelisk teknologi. (Arutz 7, 16 december 2016)


En arabisk inskription från 800-900-talet på en sten från Umarmoskén i Nuba (nära Hebron) har avslöjat att den muslimska världen var medveten om att Omars moské uppförts på Tempelberget i Jerusalem och därmed ovanpå ruinerna av kungarna Davids och Salomos Första och Andra judiska tempel. Detta historiska bevis, nu från en muslimsk källa, motsäger FN:s säkerhetsråds resolution 2334 av 23 december 2016, vilken ogiltigförklarar de israeliska anspråken på denna plats. Det motsäger också den Palestinska administrationens (PA) policy att förneka allt judiskt historiskt samband med Tempelplatsen. (Times of Israel, 31 oktober 2016)


Medan många nationer går emot Israel undertecknade rektorn för Hebrew University, betraktat som ett av de 100 bästa universiteten i världen, nyligen akademiska överenskommelser om utbyte och samarbete med 20 universitetsrektorer i latinamerikanska stater: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela. (Hebrew University, 15 december 2016)


Bojkott av Israel? Under 2016 uppnåddes nya rekordsiffror för turismen: 2,9 miljoner besökare. I december månad låg turismen 26% högre än föregående december. (Central Bureau of Statistics)