Artiklar

65 underverk på en enda dag


David B. Goldberg, fil. mag.

David B. Goldberg, fil. mag.

På en av sidorna inne i morgontidningen fanns en berättelse om 65 mirakel. På språng mot arbete eller skola kanske inte så många läsare uppmärksammade den. Men där fanns den, kompletterad med ett foto på 65 immigranter i åldrarna 10 månader – 83 år, nyanlända till Israel från Nordamerika, poserande framför en jumbojet.

Bara ett mirakel skulle kunna förmå människor att avstå från sitt bekväma liv i den ”Gyllene nationen”, som israelerna kallar Amerika, för att bo i Israel med dess höga skatter och dito levnadsomkostnader.

Var och en av dem är i sig ett mirakel, eftersom var och en är en uppfyllelse av den bibliska profetian. Profeten Jesaja säger ju: ”Frukta inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster, och från väster skall jag samla dig. Jag skall säga till länderna i norr: ’Ge hit [dem]!’ och till södern; ’Håll dem inte tillbaka! För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände’” (43:5-6).

Och det är sannerligen ett mirakel att någon kommer hit i dessa våldspräglade dagar.

Hundratals människor har skadats och drygt ett dussin dödats. Dagen lång genljuder gatorna av ambulanssireners jämmerskri. I arabiska nyheter och sociala media hyllas terrorister som hjältar och martyrer. I palestinska städer uppkallas gator efter dem. Fred med palestinierna? T.o.m. en egen stat för dem? De vill inte leva sida vid sida med oss. De vill döda oss. Israel lämnade Libanon och belönades med Hizbullah, lämnade Gazaremsan och belönades med Hamas. Nu får det vara nog.

Vänner uppmuntrar oss

Trots den här svåra situationen besökte Sions vänner Israel: New Yorks borgmästare Bill de Blasio, en delegation av amerikanska kongressledamöter, t.o.m. Indiens premiärminister Narendra Modi samt Georgiens och Litauens presidenter. De kom för att uttrycka sin solidaritet med folket och regeringen och på jakt efter handelsavtal. Bibeln säger: ”Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud” (Jes. 40:1).

Turister trängdes kring sevärdheter och fyllde hotell, även om i mindre antal än tidigare. Var och en blir en ögonvittnesambassadör för Israel vid återkomsten till sitt hemland.  Och Bibeln säger: ”Förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: ’Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord’” (Jer. 31:10).

Guds ord ger ny tillförsikt

Profeten Jesaja överbringade Guds försäkran till vårt folk: ”Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig” (54:7). År 1985 hörde jag en rabbin i München kommentera denna vers med den retoriska frågan: ”Om nu judarnas långa lidandeshistoria bara är ’ett litet ögonblick’, hur mycket större kommer då inte Guds nåd att vara i jämförelse därmed?”

Israels fortbestånd bekräftas i samma kapitels 17:e vers: ”Inget vapen som smids [hebr.: vässas] mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig.”

Israel förblir trofast

[dropcap]I[/dropcap]srael kommer att fortsätta att agera på grundval av bibliska moralprinciper och ge hjälp där hjälp behövs. Magen David Adom (Israels motsvarighet till Röda Korset) väckte nyligen stor uppmärksamhet p.g.a. sin princip att behandla skadade i relation till skadans svårighetsgrad. Vilket i vissa fall innebär att terrorister med livshotande skador tas om hand före sina judiska offer. Detta är den israeliska versionen av rättvisa och humanitet.

Här ser vi ett folk och en nation som det lönar sig att satsa på. När vi nu närmar oss helgperioden vid årets slut, tänk då på att generöst välsigna Israel. Ni kommer att rikligen belönas för er hjälp till behövande, terroroffer, föräldralösa och änkor, eller immigranter – var och en av dessa är ett mirakel – och de många fattiga bland dem som återvänt hem från världens alla fyra hörn. 

Hela vår familj och vårt arbetslag tillönskar våra judiska läsare en glad chanuk-kah och våra kristna vänner en god jul och ett gott, välsignat och hälsosamt nytt år.