Artiklar

Vad beror detta ursinne på?


Vid tretiden på morgonen den 10 juni stormade 50 tungt beväpnade fulani-islamister på motorcyklar och i små lastbilar in i den huvudsakligen kristna dogon-byn Sobame Da i den västafrikanska staten Mali och började bränna ner allt de kunde komma åt.

Halmtäckta hyddor, butiker och skjul sattes i brand. Var och en av de hjälplösa invånare som försökte undkomma dödades, t.o.m. kvinnor, barn och åldringar. Totalt omkom mellan 100 och 135 människor i detta inferno, många av dem förkolnade intill oigenkännlighet.

Ett stort antal liknande attacker har förkommit efter en väpnad islamistisk revolt i Mali år 2012 (BBC, 10 juni 2019).

Enligt Barnabas-fonden (5 juli 2019) ”för jihadisterna och deras allierade ett ’krig’… för att införa sharia (islamisk lagstiftning) i hela landet. Jihadisterna har hotat med att ’ingen stad kommer att undantas och ingen by skonas… Så denna isolerade kristna by kunde inte undkomma.’”

Islamisternas motivation

Vad motiverar islamisterna och deras skoningslösa framfart? Varför visar nyhetsrapporterna från muslimska upplopp så ofta demonstranter präglade av ett gränslöst hat mot andra människor? Och varför denna irrationella avsky gentemot judar?

Är inte islam den ”fredens religion”, som f.d. USA-presidenten George W. Bush proklamerade efter 11 september-ödeläggelsen av World Trade Center?

Den primära texten för alla muslimer är Quran (Koranen), vars innehåll är okänt för de allra flesta.

Ett axplock ur olika kapitel (surah) i texten kan emellertid ge en uppfattning om grundtanken i Muhammads skrifter – marschordern för den troende muslimen:

• ”Låt inte de troende [red.: muslimerna] hellre skaffa sig vänner eller hjälpare bland de otrogna än bland de troende.” (surah 3:28).

• ”Om någon eftertraktar en annan religion än islam (underkastelse under Allah), skall detta aldrig tillåtas honom.” (3:85)

• ”Straffet för dem som bekrigar Allah och hans budbärare [red.: Muhammad]… är avrättning, korsfästelse eller avhuggna händer och fötter på ömse sidor.” (5:33)

• Jag skall ingjuta skräck i de otrognas hjärtan: Ni skall slå över deras halsar [red.: halshugga dem] och slå alla deras fingertoppar av dem.” (8:12)

• ”Bekämpa och dräp hedningarna varhelst ni finner dem. Grip dem, belägra dem och lägg er i bakhåll för dem med allehanda krigslist.” (9:5)

• ”Bekämpa dem som inte tror på Allah… från Bokens folk [red.: judar och kristna], tills de erlägger jizya [red.: beskattning av judar och kristna under muslimskt styre] i villig underkastelse och erkänner sig underkuvade.” (9:29)

• ”Bekämpa de otrogna som finns nära er [red.: grannar] och låt dem finna hårdhet hos er.” (9:123)

(Textutdragen baserade på ”The Holy Quran”, engelsk övers. av Allama Abdullah Yusuf Ali, Ashraf Publishers, Pakistan, 1979.)

Inte alla muslimer betraktar dessa koranbefallningar som tillämpliga idag. Vi har rapporterat om muslimer som har en mycket positiv inställning till Israel, judar och andra religiösa grupper. Historieböcker berättar om tillfällen när muslimer räddat judar under Förintelsen. Det finns också aktuella händelser då palestinska araber räddat judar undan lynchningar i de PA-administrerade områdena.