Musik Video

Shiru Lashem (Ps. 98:1, 4-7) – Sjung till Herren