Föredrag Video

Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte!