Föredrag Video

Den som förbarmar sig över de fattiga ärar Gud