Artiklar

Nyheter som vanliga media ignorerar


Allmänheten litar på, och ser som en självklarhet, att nyhetsmedia förmedlar information om såväl lokala som internationella händelser. En av journalistikens grundsatser är att nyheter måste presenteras på ett objektivt sätt. Så långt teorin. Praktiken är väldigt annorlunda. En stor del av dagens nyhetsrapportering består av agendastyrda åsikter som förtiger de fakta som inte överensstämmer med det budskap som media vill förmedla och inte sällan t.o.m. presenterar rena påhitt som nyheter. Rapporteringen om Israel är ett skolexempel på denna hantering. Nedan följer ett betydande axplock ur floran av ignorerade röster och fakta.

– Red.

Siffrorna ljuger inte

  • 5D3_022705-7_fn_1366x768Ett räddningsteam på 60 israeliska araber, volontärer i israeliska arméuniformer, är redo dygnet runt för att rycka ut vid alla typer av akutsituationer. De hör alla hemma i Abu Ghosh, en välmående arabisk stad med 5.500 invånare ett par minuter väster om Jerusalem. Under veckosluten fylls den av övervägande judiska gäster som uppskattar dess renliga, moderna kaféer och restauranger, hummus (kikärts-puré) av världsklass och årliga musikfestivaler. Det är ingen överraskning att Abu Ghosh, som förhållit sig politiskt neutralt alltsedan 1948, uppvisar en försumbar våldsstatistik. (CBN, 28 december 2015)
  • Ett rekordartat antal – 4.500 – israeliska araber gjorde i fjol frivillig israelisk samhällstjänst. Lagen undantar araber från sådan tjänstgöring, men många väljer den, trots hotelser från arabiskt håll. (Arutz Sheva, 26 november 2015)
  • En aktuell opinionsundersökning från Tel Aviv-universitetets Fredsindex avslöjar att 57% av Israels araber instämmer i att judarna har lika starkt eller starkare band till Israels land än de palestinska araberna.
  • En undersökning av det israeliska Demokratiinstitutet (2015 års utgåva) visar att 87% av araberna i Israel hellre skulle stanna kvar i Israel än att bo i USA eller någon annanstans i världen. Och 65% av de israeliska araberna betraktar sin situation som bra eller mycket bra. (”Myths and Facts about Israeli Arabs”, Evelyn Gordon, i Commentary, 17 november 2015)
  • Av de israeliska araber som under 2015 vände sig till statliga israeliska arbetsförmedlingar lyckades rekordartade 68% få jobb.
  • Den 30 december 2015 antog Israels regering enhälligt ett nytt program omfattande 3,8 miljarder US$ för att öka den arabiska befolkningens integration bl.a. genom förbättringar inom sektorerna utbildning, arbetsmarknad och transportservice. Araberna utgör 21% av Israels befolkning på 8,46 miljoner.
  • År 1967 hade endast fyra av de 708 arabiska samhällena i Judéen-Samarien (den s.k. Västbanken) rinnande vatten. Idag är siffran 96%, tack vare israelisk vattenhantering och teknologi. Enligt expertis kan den överhängande krisen för Gaza-områdets vattenförsörjning undvikas, men den styrande terroristorganisationen Hamas vägrar acceptera varje bidrag som antyder en normalisering av förbindelserna med Israel. (Washington Times, 1 december 2015)
  • sodastream-israel-middle-east-refugeesDryckföretaget SodaStream nära beduinstaden Rahat i israeliska Negev har erbjudit sig att reservera 1.000 arbetstillfällen åt flyktingar från Syrien, enligt dess VD Daniel Birnbaum.