Artiklar

Män är bättre än kvinnor


– Enligt islam är kvinnan sin makes fånge och måste lyda honom

Imam Muhammad Sayyed Adly, föreståndare för Islamic Center of South Carolina, USA

I en fredagspredikan i Columbia, South Carolina, 11 augusti 2017, förklarade den egyptisk-amerikanske imamen Muhammad Sayyed Adly att mannen äger kvinnan och att kvinnor bör vara ”som fångar i dina händer eller i ditt hem” samt att maken inte bör behandla sin fånge illa, precis som man inte bör ”behandla en katt eller hund illa”.

”Mannen bestämmer över kvinnan, är hennes överhuvud, ägare och härskare; den som tillrättavisar henne när hon hamnar på avvägar.

Detta beror på att män är bättre än kvinnor… Så säger Allahs sunna [lag]…

Javisst, jag vet att jag befinner mig i Amerika och att vi har yttrandefrihet. Men detta är vad vi tror på. Om du tror annorlunda än vad Allah säger, så glöm alla dessa dåraktigheter. Allah sade: ’[Männen] är upphöjda.’…

Följaktligen kan du finna att Profeten [Muhammad] manade oss: ’En nation som styrs av en kvinna blir aldrig framgångsrik.’ Detta hänger samman med förmyndarskapet. Ingen nation som väljer en kvinna som regent kan någonsin bli framgångsrik…

Profeten sade… om din hustru ber om tillåtelse att gå till moskén, så hindra henne inte från att gå dit. Han sade att en kvinna inte får lämna hemmet utan att be om sin makes tillstånd, inte ens till den bästa av platser och för det bästa ändamål – d.v.s. bön.

Hur bemöter du Profetens ord: ’Inget äktenskap utan förmyndare.’? Inom islam accepteras inget äktenskap som saknar förmyndare. I en annan hadith [tradition] klargjorde han att en kvinna inte får gifta bort en kvinna, inte ens sin egen dotter. Detta är faderns uppgift. Om fadern är död – brodern. Om brodern är död… finns andra människor, som Allah eller hans Profet har utsett…

Det är inte kvinnans sak att hälsa någon välkommen eller bjuda in någon i sitt hem utan makens tillstånd. Bröder och systrar, det tillåter religionen, hadith-skrifterna och Koranen. Det här är ingenting som jag har hittat på…

En kvinna får inte resa utan förmyndare… d.v.s. en man som under inga omständigheter kan gifta sig med henne: far, son eller bror…

Var rättvis, ärlig, vänlig, var alla dessa goda ting, ty kvinnor är som fångar i dina händer eller i ditt hus…

Detta betyder inte att de ska behandlas illa, ty vi muslimer behandlar inte fångar illa, liksom vi inte behandlar katter eller hundar illa.”

Schejk Adly har fällt liknande kommentarer i det förflutna. I en predikan offentliggjord i hans YouTube-kanal den 2 oktober 2014 rådde han männen i sin församling att gifta sig med oskulder – som han liknade vid en ”ren flaska”.

”Hur kan jag bedöma om min hustru är rättskaffens eller inte? Det beror på hennes beteende… Profeten Muhammad beskriver en rättskaffens kvinna på följande sätt: ’Ifall han befaller henne, lyder hon honom.’… Jag vill uppehålla mig en stund vid hadithens ord: ’Beordrade henne’. Vissa hustrur säger: ’Tala inte till mig på det viset’, ’Jag är inte din slavinna’, ’Vem tror du att du är?’ Men det spelar ingen roll ifall han beordrar dig eller säger ’ursäkta mig’ eller ’var snäll att’. Det ger dig inte rätt att vara olydig. Även om han beordrar dig [ska du säga:] ’Ja, min herre’…

För Paradisets skull säger hon: ’Ja, min herre’, ’Ja, min make’, ’Ja, min älskade’…

En kvinna bör veta bättre än vi hur hon kan behaga sin make. Hon behöver inte 1.000 dollar varannan månad för att se bra ut inför sin make. Hon behöver inte en garderob proppfull med kläder för att behaga sin make…

Hon behöver inte gå på Harvard-universitetet för att uppnå detta, eller hur? Hon behöver inga uppslagsverk, Burda-tidskrifter eller modetidningar. Hon behöver ingenting…

Allt hon behöver är att vid fem-tiden, en halvtimma innan du kommer hem, hoppa in i duschen i fem minuter, ta av sig klänningen som luktar lök och vitlök och allt möjligt – och slänga på sig något annat.

Hon ska använda en hårborste i en minut och göra så här. Det är det hela. [Hon ska] utrusta sig med ett leende när hon går och öppnar dörren för sin make, välkomnar honom och får honom att känna sig hemmastadd när han kommer…

Profeten rådde oss att gifta oss med en kvinna som är oskuld… ty hennes sköte är mycket renare… Det är en ren flaska; ingenting har tidigare förvarats i den. O.K.? Hennes mun och andedräkt är mycket bättre och hon vet inte så mycket om knep och finter. Hon kommer att vara nöjd med det lilla han ger henne…

Profeten sade att om en man inbjuder sin hustru till sin säng och hon vägrar, och han därför natten igenom är arg på henne, ska Allahs änglar förbanna henne ända tills morgonen gryr. Därför ställer sig en rättskaffens kvinna alltid till sin makes förfogande…

Jag vill slutligen också säga att en rättskaffens kvinna tillåter sin make att vara chef, den som för befälet, basen på bygget – eller hur du nu vill kalla det – eftersom Allah har sagt: ’Mannen bestämmer över kvinnan.’ Och därför måste hon tillåta sin make att fatta de avgörande besluten i hemmet. Hon kan tala om vad hon anser eller säga vad hon tänker, men hon måste förstå att förmyndarskapet och ledarskapet, den som bär byxor i hemmet, det är mannen och inte kvinnan. Vi lever inte enligt den amerikanska livsstilen. Vi följer islams väg: sunna-vägen.”

–Transkriberat av Middle East Media Research Institute (MEMRI)
https://www.memri.org/tv/south-carolina-cleric-adly-woman-prisoner-of-her-husband