Artiklar

Magog-Gog ständigt i nyhetsflödet


Profetiska förutsägelser har varit enormt populära i kristna kretsar sedan lång tid tillbaka. I sin bok The Late, Great Planet Earth, såld i 28 miljoner exemplar 1970-1990, förutspådde författaren Hal Lindsey en sovjetisk invasion av Israel som inledning till Magog-Gogs krig som beskrivs i Hesekiels bok, kapitel 38 och 39.

Även i den judiska världen finns många som tolkar Bibelns profetior.

En av de mest inflytelserika rabbinska lärde, gaonen från Vilna (1720-1797), var övertygad om att Magog-Gogs katastrofartade krig skulle bli mycket kortvarigt, bara 12 minuter långt. Trots att han levde århundraden innan kärnkraften tagits i anspråk för vapenanvändning, förutsåg denne Torah-gigant ett blixtkrig som borde varit otänkbart för hans tidsålder.

Den ortodoxe rabbinen Adam Eliyahu Berkowitz (Breaking Israel News, 18 september 2019) framhåller att profeten Jesaja på olika sätt refererar till kärnvapendrabbningar:

Det blir ett snabbt utkämpat krig: ”När aftonen är inne, se, då kommer plötsligt förskräckelse, och innan morgonen gryr är de borta” (17:14).

Människor kommer att uppsöka bunkers och skyddsrum: ”Man skall fly in i klippgrottor och jordhålor av fruktan för HERREN och hans höga majestät, när han reser sig för att förskräcka jorden” (2:19).

En nukleär vinter följer, när solens ljus skyms av stoft och rök: ”Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte” (13:10).

Det blir ett andligt krig: ”Ty med eld och med sitt svärd skall HERREN gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av HERREN” (66:16).

Vetenskapen bekräftar Bibeln

En prestigeladdad studie utförd av en vetenskaplig-taktisk forskningsgrupp vid Princeton-universitetet (där Albert Einstein undervisade) har nu bekräftat att Hesekiels scenario för Magog-Gogs krig är realistiskt.

Projektet Vetenskap och Global säkerhet använde sig av matematiska simulationsprogram för att utröna resultaten av ett krig mellan USA och Ryssland.

Med utgångspunkt från det rimliga scenariot hot från NATO-styrkor mot rysk trupp, besvarat med ryskt varningsskott, upptrappas situationen på några få timmar till ett fullskaligt krig med drygt ett tusental kärnvapenavfyringar, vilka resulterar i 34 miljoner dödsoffer och 57 miljoner sårade.

Medan USA under de senaste månaderna blivit alltmer högröstat i sitt försvar av Israel, har Ryssland förstärkt sin uppbackning av Syrien och sina förbindelser med Iran, Turkiet och Libanon. En felmanöver i Mellanöstern – det har inträffat vid flera tillfällen att ryska plan skjutits ner eller ryska trupper beskjutits – kan snabbt komma att innebära en okontrollerbar situation.

Fastän Princeton-projektet fokuserade på USA och Ryssland, är det emellertid ännu mera tänkbart att Israel och någon av dess hotfulla grannstater – Iran, Libanon, Syrien eller Turkiet – inom kort kan bli involverade i en katastrofartad konflikt.

Oavsett om Gud ingriper direkt eller med Israel som sitt ombud, förkunnar profeterna att segern är hans och att Israel kommer att överleva.

– Red.