Artiklar

E-mailbudskap kl. 3 på morgonen


Shira och Amichai Ish-Ram vid presskonferens på Shaarei Zedek-sjukhuset, Jerusalem (Israel National News, INN)

Min hustru fick 10 december ifjol ett e-mailbudskap med bönevädjan från en kvinna i vårt bostadsområde. Hennes 21-åriga barnbarn, Shira Ish-Ran, gravid i sjunde månaden, och dennas make Amichai hade nyligen skottskadats i en terroristattack söder om Jerusalem. Kejsarsnitt måste tillgripas för förlossningen men barnet, en pojke, dog av sina skador fyra dagar senare. Som genom ett under kunde föräldrarna lämna sjukhuset efter en månad.

Det sägs att alla israeler känner någon, vän eller familj, som drabbats av terrordåd. Vi känner till många sådana berättelser om obetingat hat. Men nyhetsmedia rapporterar knappast dessa rutinhändelser.

Ändå sker attackerna i ett ständigt ökande tempo. Vi tackar våra läsare för att ni ber om Guds beskydd över judarna och alla Israels medborgare. Psalmistens ord är mera angelägna än någonsin: ”Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig” (Ps. 122:6).