Artiklar

Världens huliganer demaskerade


– Evangelisk kristen f.d. terrorist avslöjar den palestinska administrationen

Premiärminister Benjamin Netanyahu har utan omsvep utpekat Israels fiender.

Inför nyhetsmedia, i FN och i alla offentliga sammanhang har hans frimodiga strategi gått ut på att identifiera dem som uppviglar, finansierar terroraktioner och skaffar sig massförstörelsevapen, oavsett om det handlar om den iranska regimen, Hizbullahs libanesiska terrorister eller den palestinska administrationens förtryckare.

I jämförelse härmed har skamlöshet i decennier varit en taktik hos muslimska och arabiska stater och despotiska diktaturregimer som tillvaratagit alla tillfällen att, i synnerhet inom FN:s ram, samfällt fördöma och baktala Israel för alla möjliga uppdiktade brott. Ett exempel: Den 25 september anförde det vanliga skurkgänget i FN:s råd för mänskliga rättigheter:

Palestinska befrielseorganisationen (PLO): Ockupationsmakten Israel framhärdar i sin kolonialpolitik och sina dagliga överträdelser, fortsätter att misshandla, godtyckligt fängsla, utföra etnisk rensning, beslagta mark och naturresurser, rycka upp träd och stjäla pengar.
Syrien: Israelisk aktivitet för att judaisera Jerusalem, förstöra hus, konfiskera mark och egendom, ödelägga naturresurser…
Qatar: Rasistiska övergrepp begångna av Israel…
Nordkorea: Israel fortsätter att begå brott mot mänskliga rättigheter i Palestina.
Pakistan: Israel, ockupationsmakten, påskyndar sina ansträngningar för masskolonisering och fortsatt apartheid. Sätt stopp för denna kolonialistiska regim!
Venezuela: Det palestinska folket utsätts för apartheid, illdåd och omfattande förödelse…
Iran: Krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, etnisk rensning och statsterrorism…

Dessa röster har ifrågasatts av diverse uppmärksammade muslimer och f.d. muslimer (numera kristna), som frispråkigt fördömt nationernas hycklande behandling av Israel och avslöjat muslimsk antisemitism.

Ingen har dock gått så långt som Mosab Hassan Yousef. I dräpande kommentarer vid ovan nämnda möte inom FN:s råd för mänskliga rättigheter brännmärkte 39-årige Yousef den palestinska administrationen som en svekfull, tyrannisk regim som inte representerar sitt folk – och anklagade den för att använda Israel som syndabock för sina egna förbrytelser mot mänskliga rättigheter.

PLO/PA-medlemmarna i sessionslokalen blev förfärade. En videoupptagning av Yousefs kommentarer, med engelska undertexter, kan ses på:
youtube.com/watch?v=c2NaiX-hvVQ&feature=youtu.be .

Sådana anklagelser kan inte framföras med en klackspark. Samhällen styrda av muslimska värderingar och sharia-lagar är som alla diktaturer intoleranta. Yousef har hotats till livet och behöver livvakt.

Från unga år konfronterades Yousef med Hamas metoder och ohyggligheter. Hans far tillhörde grundarna av denna terrororganisation, vars mål är Israels utplåning. Efter att ha arresterats och fängslats i Israel ett stort antal gånger, bytte sonen slutligen livsväg och blev t.o.m. israelisk spion under 10 års tid, med motiveringen att hellre rädda människor från terror än att medverka till att ödelägga deras liv.

År 1999 konverterade han och blev kristen, sökte 2007 asyl i USA och bor nu i södra Kalifornien. År 2010 publicerade han Son of Hamas, sin självbiografi och sitt testamente, som är en hårresande berättelse om ”terror, förräderi, politiska intriger och osannolika alternativ”.

–Red.
Uttalande av United Nations Watch
vid FN:s råd för mänskliga rättigheter, 36:e sessionen, 25 september 2017
framfört av Mosab Hassan Yousef

Tack, herr ordförande!

Jag talar som representant för UN Watch.

Mitt namn är Mosab Hassan Yousef. Jag växte upp i Ramallah som medlem av Hamas.

Jag riktar mina ord till den palestinska administrationen, som påstår sig vara det palestinska folkets ”enda legitima representant”.

• Jag undrar: Var kommer er legitimitet ifrån? Det palestinska folket har inte valt er eller utsett er till sin representant. Ni har utsett er själva.

• Ni är inte ansvariga inför ert eget folk, vilket bevisas av er totala kränkning av dess mänskliga rättigheter. I själva verket är ni minst av allt intresserade av den individuelle palestiniern och dennes utveckling som människa.

• Ni rövar bort palestinska elever från studenthem och torterar dem i era fängelser. Ni torterar era politiska meningsmotståndare. Det palestinska folkets lidande är resultatet av era själviska politiska intressen. Ni är det palestinska folkets värsta fiender.

• Om Israel inte existerade, skulle ni inte ha någon att skylla ifrån er på. Ta ansvar för resultatet av ert eget handlande, istället för att underblåsa konflikten i syfte att bibehålla er egen förtryckarmakt.

• Till sist: Ni använder detta forum för att föra det internationella samfundet bakom ljuset och vilseleda det palestinska folket till att tro att Israel bär ansvaret för de problem ni skapar.

Tack för ordet.