Artiklar

Att förstå vår tid


Dr. Herbert Hillel Goldberg

Många människor förmår inte tillämpa Bibelns allegoriska beskrivningar på vår egen tid. Utrustning och instruktioner hör samman med sin specifika tidsålder. Jag är gammal nog att minnas en hästdragen plog och hur kvinnor gned kläder mot ett tvättbräde av metall och sedan, när tvätten var torr, lät den gå genom en mangel för att den skulle bli slät. Men istället för vedeldade spisar hade vi redan spisar för kolbriketter.

Åkermarken bearbetas inte längre med plogbillar dragna av hästar eller oxar. Traktorer används i jordbruksarbetet till att plöja och harva myllan och därefter plantera grödan. Ultramoderna skördetröskor mejar säden, tröskar den och skiljer agnarna från vetet. I hushållsarbetet är vi numera beroende av dammsugare, kylskåp, elektriska köksredskap och luftkonditioneringsanläggningar, och allt detta tar vi för givet.

Hela världen mot Jerusalem

När Bibeln talar om kommande krig måste vi uppdatera från svärd till kraftmätningar med jetbombflyg och interkontinentala missiler, t.o.m. kärnvapenattacker.

Bibeln profeterar om alla nationers fiendskap mot Jerusalem. Idag behöver inte miljontals soldater marschera mot Israel med svärd, sablar och kanoner. Kan vi inte se detta redan i blotta mängden av nära 200 länder inom det antisemitiska FN? Alla nationer är kanske inte  fientligt inställda till Israel. Men en grupp på 15 utvalda nationer i ett FN-organ, säkerhetsrådet, beslutar i namn av hela FN, totalitärt och vittgående, och går emot Israel två gånger bara under det senaste halvåret.

Den 14 oktober 2016 förnekade FN-organet UNESCO att Israel har någon som helst rätt till platsen för det heliga Templet i Jerusalem. Om så är fallet, var då Templet och dess präster inte judiska och den judiske Jesus, som befann sig där som 12-åring och senare under en Chanukka-högtid, varken jude eller israelit? Hela kristenheten borde protestera mot sådan historierevisionism.

Den 23 december 2016 beslutade FN:s säkerhetsråd att Israels närvaro och byggnadsprojekt i Jerusalem, Judéen och Samarien – det område som Israel befriade från ockupation i samband med det arabiska anfallskriget 1967 – är illegal. Israel brännmärktes, därför att araber som lever väster om Jordanfloden och i Israel kräver att få detta område och där upprätta ytterligare en palestinsk stat. (Jordanien är redan en sådan, bildad på 75% av det område som Nationernas Förbund tilldelat Israel.)

En riskabel situation, mänskligt sett

För det judiska folket har i enlighet med internationell lagstiftning beslutats: De får inte bosätta sig här, inte bygga i sitt eget land. Men Guds lag säger: De ska återvända hem från alla sina värdländer och återuppbygga de urgamla städerna. Och så gör det judiska folket – självklart också i sin huvudstad, Jerusalem.

Inte ett enda gruskorn arabisk jord har härigenom ockuperats av Israel. Våra arabiska grannar har c:a 600 gånger så stort landområde som Israel av idag. Och vi får inte förglömma att ett stort antal judar ännu inte har återvänt från många länder; Israel ska – fastän man redan är det största judiska samhället på jorden – absorbera dem alla på en yta av bara 21.000 km².

Om Israel fortsätter att återuppbygga kan vi förvänta oss nationernas vrede för att vi brutit mot ”internationell lag”. Det kommer att bli officiella sanktioner. Stödet från t.o.m. några av våra vänner kan komma att upphöra. Kära läsare, se för en gångs skull till att inte stå bland förlorarna. Använd den tid som ännu återstår till att stödja Israel.

När det gäller invånarna inom den Palestinska administrationen (PA), vilka aldrig uppfyllt kraven på en distinkt nation, behöver dessa knappast några ytterligare förhandlingar med Israel. De kan förlita sig på att FN utkämpar deras kamp och fattar deras beslut. Och dessutom har de palestinska araberna, helt i enlighet med sin strategiska ideologi, aldrig erkänt Israel och har heller inte någon avsikt att göra det. I deras nya palestinska stat, grundad på lögner, kommer det inte att finnas några judar. Sådant kallas apartheid.

Det existerar varken någon biblisk eller historisk rätt för något annat folk att göra anspråk på landet för egen del. Det är den Allrahögstes personliga egendom, vilken HAN har anförtrott åt Israel att förvalta. Inte heller har landet någonsin burit frukt åt en ockupationsmakt. Vi bör minnas att jordanierna, efter sitt anfallskrig 1948, under 19 års tid ockuperade större delen av dessa områden, varvid de ödelade 58 synagogor och yeshivot (judiska teologiska lärosäten) bara i Jerusalem, ett försök att utradera alla bevis på judiska rötter och judiskt innehav.

Vad säger Guds Ord?

Bibeln är fylld av löften om Israels återvändande till sitt land. Jag vill nämna några av dem: ”[Gud skall] samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn” (Jes. 11:12). ”För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände” (43:6). ”De skall bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De skall åter bygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte” (61:4).

”Jag skall låta dem komma tillbaka till det land som jag gav åt deras fäder. Och de skall ta det i besittning” (Jer. 30:3; 16:15). ”Än en gång skall du plantera vingårdar på Samariens berg, och de som planterar skall själva njuta av frukten… Kom, låt oss dra upp till Sion, upp till HERREN, vår Gud” (31:5-6; läs också 8-10). ”De skall komma och jubla på Sions höjd… Dina barn skall vända tillbaka till sina gränser” (31:12, 17, hebr.).

”Så säger Herren, HERREN: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de skall bo i trygghet, när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och de skall inse att jag är HERREN, deras Gud” (Hes. 28:25-26).

Ifall människor inte vill förstå allt detta, så talar Gud också till bergen, städerna och landet: ”Därför, ni Israels berg, lyssna nu till Herrens, HERRENS ord!… Ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel… Ni skall brukas och besås. Jag skall föra samman på er många männi-skor, hela Israels hus. I städerna skall det på nytt bo människor och ruinerna skall byggas upp… alldeles som ni förr var… Jag skall åter låta människor vandra fram över er, nämligen mitt folk Israel. De skall ha er till besittning, och ni skall vara deras arvedel” (36:4, 8-12).

Tiden nalkas!

Bara dessa utdrag borde kunna göra bibeltroende medvetna om Guds plan. Var och en som motarbetar den kommer att få med honom att göra. Något som USA:s förre president, Barack Hussein Obama, enligt egen utsago kristen, borde ha beaktat. Ändå gav han Amerikas allierade Israel en dolkstöt i ryggen och inspirerade också andra att gå emot Israel genom resolutionen den 23 december, möjligen därtill manad av sitt muslimska arv.

När t.o.m. kristna ledare förespråkar BDS (bojkott, deinvestering, sanktion) mot Israel – en vidrig komplott anstiftad för att tvinga Israel att dra sig tillbaka från återvändandets hemland – då predikar de mot Gud; de borde i ärlighetens namn avstå från att använda sig av den judiska Bibeln, Guds eviga Ord. För dem gäller följande: ”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!” (Jes. 5:20). ”Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer” (Hebr. 10:31).

Den Allrahögste vakar över sitt folk: ”Han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte” (Ps. 121:4). Han skall föra Israel till seger. Och kristna världen över, av vilka tiotusentals dödas p.g.a. förföljelse i muslimska länder, ser i Israels räddning Guds trofasthet och stärks i tron på sin egen räddning.

Det är inte min avsikt att konfrontera mina läsare med eskatologisk exegetik. Jag är dock medveten om att i synnerhet evangeliska kristna ser i den utveckling som nu påverkar Israel att den Yttersta tiden närmar sig eller redan har inletts. Med tanke på Guds domslut borde alla känna manade att befinna sig på den Eviges sida. Var och en gör sitt eget personliga val. Må detta ske med Himmelsk vägledning.