Artiklar Featured

Goda gärningar från Israel


Den israeliska nyhetsrapporteringen fokuseras på försöken att efter valet bilda en ny regering. Resultatet blir ännu en koalition, låt vara en tillfällig sådan. Medan politikerna brottas gör Israel stora framsteg inom andra områden.

– Red.

Rymdteknologi

Vattenbrist är ett världsomfattande problem. Europa upplever den värsta torkan på 500 år. Läckage förvärrar problemet. Irland förlorar 47% av sitt totala vattenledningsvatten p.g.a. läckor. I Malta är det 42%, i Italien 37% och i Spanien 28%.

Det israeliska företaget Asterra har utvecklat radarteknologi som monterad i rymdsatelliter 600 km. ovanför jordytan avslöjar läckor i marken ner till 3 meter t.o.m. under betong och jord. I Storbritannien räddas dagligen 83 miljoner liter vatten genom Asterra-teknologin. Denna används nu i 65 länder. (nocamels.com, oktober 2022)

Akuthjälp

Miljontals dollar i humanitärt och medicinskt bistånd levereras till sjukhus i Ukraina. Skadade människor, inklusive amputerade, förs till Israel för rehabilitering; Israel står för omkostnaderna. (Arutz Sheva, 22 september 2022)

Efter att orkanen Fiona drabbat Puerto Rico 19 september anlände inom tre dygn ett team med medicinsk och psykologisk expertis från den israeliska akutorganisationen Hatzalah för att behandla, vägleda och trösta de traumatiserade invånarna. (Israel21c, 25 september 2022) Tio dagar senare kom andra team till Florida för att ta hand om offer för orkanen Ian.

________________________________________________________________________________________________________

Medicin

Cellgiftsbehandlingens stora nackdel är att den inte bara påverkar sjuka celler utan också förstör friska sådana. En biomedicinsk grupp vid Technion Institute of Technology i Israel granskar 30 läkemedel med nanotekniska bärare som framgångsrikt levererar medicin endast till tumörceller. Detta kommer att reducera cellgiftsbehandlingens biverkningar och tillåta större medicindoser, enligt projektledaren professor Yosi Shamay. Inom fem år kommer denna teknologi att vara färdig för test på mänskliga patienter. (Times of Israel, 30 september 2022)

Som resultat av ett arbete av Dean Bitan, forskare inom AI (artificiell datorintelligens), kan biopsiresultat göras tillgängliga inom loppet av minuter istället för veckor. Alltför ofta dör cancerpatienter i sent stadium av sjukdomen innan testresultaten är färdiga. Bitans Tel Aviv-baserade företag, Imagene, utför en omedelbar fullständig molekylär analys av digitaliserade biopsibilder. Regeringsrestriktioner medför att teknologin kommer att bli tillgänglig först om fem år. (Israel21c, 20 september 2022)

Relationer med arabvärlden

Inofficiellt samarbete mellan Saudiarabien och Israel har pågått i åratal. 4 augusti tilläts för första gången flygningar från Hong Kong till Israel genom saudiskt luftrum.

En delegation med tolv lokala ledare från Pakistan anlände till Israel 25 september med sin regerings tillåtelse, trots att inga diplomatiska förbindelser existerar mellan länderna. Den anfördes av f.d. regeringsministern dr. Nasim Ashraf och träffade Israels president Isaac Herzog och företagsledare för att befrämja relationer i spåren av Abraham-avtalen. ”Att komma hit har undanröjt en mängd missförstånd, förutfattade meningar och vanföreställningar”, konstaterade Ashraf. (Times of Israel, 25 september 2022)

Ämbetsmän från Marocko och Israel undertecknade 30 september ett historiskt energiavtal omfattande 20 marockanska och 33 israeliska universitet och energiforskningsinstitut, vilket kommer att förena de främsta krafterna inom batteriforskning, solenergi, återvinning och hydrogenekonomi. (Arutz Sheva, 30 september 2022)

Andra nyheter

Den mänskliga turismen till Israel är tillbaka på rekordnivåer, men det förekommer också en variant: 500 miljoner ”fågelturister” från Europa och andra nordliga regioner rastar i Huladalen norr om Galileiska sjön/Kinneret såväl höst som vår under sina långa förflyttningar. C:a 300 fågelarter har identifierats. (Israel 21c, 8 september 2022)

Många föräldralösa barn i Israel kommer från utfattiga hem som inte har råd med traditionellt stora festligheter när pojkarna blir bar mitzvah och flickorna bat mitzvah (vid 13 resp. 12 års ålder). Därför samarbetar Nationella försäkringsinstitutet och Chabad för att finansiera en masshögtid i slutet av september för 800 barn som uppnått denna ålder. Det årligen återkommande evenemanget hyr nöjesfältet Superland för barnen och 4.000 föräldrar, mor-/farföräldrar och syskon samt regeringsministrar, rabbiner och andra ämbetsmän. (Arutz Sheva, 8 september 2022)

I mitten av september 2022 var Israels befolkning 9,539 miljoner, varav tre fjärdedelar judar och en femtedel araber. Den judiska invandringen (aliyah) har ökat med 128%. Närmare två tredjedelar av de nya immigranterna kommer från Ryssland och Ukraina.

Israel har det högsta födelsetalet bland utvecklade länder. Bara vid Shaare Tzedek Medical Center i Jerusalem föddes 100 barn – 51 flickor och 49 pojkar – på Rosh Hashanah, det judiska nyåret (25-26 september). (Arutz Sheva, 27 september 2022)