Föredrag Video

Hur kristna bör förhålla sig till Israel


David B. Goldberg, M.A.