Artiklar Featured

Femtio år – och vidare


När dr. Hillel Goldberg och hans hustru Leah 1972 påbörjade detta projekt från sitt källarkontor, var deras syfte att upplysa människor om Bibelns sanningar beträffande Israel och rätta till folks missuppfattningar om judar. De kunde knappast ana vart en så blygsam början skulle leda.

Ett halvsekel senare kan de med tillfredsställelse se tillbaka på Guds välsignelser och vägledning i sina strävanden.

Idag är de bosatta i Jerusalem tillsammans med sina söner och deras hustrur samt elva barnbarn – alla trogna medarbetare. Flytten till Israel utgjorde kulmen på en 40-årig ökenvandring påbörjad i Tyskland efter att de överlevt Förintelsens fasor och fortsatte i England, Kanada och USA; dess detaljer inkluderar vittnesbörd om förföljelse, förlåtelse, försoning och befrielse.

Budskapet når ett hundratal länder via post och digitala media. Föreläsningsturnéer anordnas i dussintals länder. TV- och radioprogram sänds på internationella kanaler och t.o.m. fem skivor med judisk musik har spelats in.

Personlig kontakt prioriteras alltjämt. Varenda en av de tusentals som skriver får svar i ett privatbrev undertecknat av Hillel eller Leah, oavsett om det gäller historiska fakta, andlig vägledning eller bidrag till hjälpverksamheten.

Även andra metoder har utarbetats. Under 35 års tid har vi till haKotel (templets bönemur i Jerusalem) tagit med oss namn på människor som bett om förbön, så som judar och kristna har gjort i tusentals år invid den plats där Gud lovat möta sitt folk. Vi publicerar utdrag ur brev med personliga vittnesmål om att Gud besvarat dessa böner (sid. 8).

Tack vare vår förstahandskunskap om många behövande människors lidande här har vi alltsedan 1985 kunnat ge ekonomiskt stöd till tusentals nyanlända invandrare från Östeuropa och Etiopien, överlevande från Förintelsen, terroroffer, föräldralösa, änkor, äldre och handikappade, efter verifiering av varje enskilt fall, samt soppkök (sid. 2).

Och under de senaste åren har berättelsen om Hillels liv förmedlats vid personliga möten med inflytelserika individer som presidenter, premiärministrar, regeringsmedlemmar, ambassadörer, parlamentsledamöter och journalister från otaliga europeiska och afrikanska nationer.

Vi är tacksamma. Gud har välsignat. Dörrar har öppnats. Många behövande har kunnat få hjälp. Och ni, våra läsare, har gjort detta möjligt genom era böner och gåvor. Må ni vara välsignade för att ni hörsammat hans appell.

– Red.