Artiklar Featured

Du sköna nya värld


Vi är åsyna vittnen till en verklighet som inte ens den brittiske romanförfattaren Aldous Huxley kunde föreställa sig år 1932, när han skapade ”Du sköna nya värld”, sin mardrömslika vision av ett framtida samhälle.

• Bill Gates, den tredje rikaste mannen i världen, vill lösa problemet global uppvärmning utifrån ett vetenskapligt obevisat infall: genom att fylla atmosfären med dammpartiklar av kalciumkarbonat sveper man in planeten i ett kemiskt moln som reducerar solens instrålning (Fox News, 9 april 2021).

• En gallupundersökning (juni-juli 2020) konstaterade att en tredjedel av alla amerikaner under 35 år anser att polismakten bör avskaffas. Man antar att när poliser slutar att patrullera på gatorna kommer folk att frivilligt efterleva lagarna och brottsligheten att försvinna.

• En studie kring kommunismens offer fann att nära en tredjedel av alla amerikaner i åldrarna 16-39 år är positivt inställda till marxismen (VOC YouGov survey, 21 oktober 2020). Dessa kommer i framtiden att leda Amerika och världen.

• Den 20 april tillämpade en högre domstol i Quebec, Kanada, en lag som förbjuder religiösa symboler som exempelvis krucifix och yarmulke/kippa (judisk huvudbonad) på arbetsplatsen (Times of Israel, 25 april 2021).

• I Alberta, Kanada, har kravallutrustade polisstyrkor kommenderats ut för att stänga kyrkor som överträtt hälsovårdsdepartementets gudstjänstfientliga lagar. Kyrkor har inhägnats och bevakas av beväpnad polis (cbc.ca, 7 april 2021).

Tony Perkins, ordförande i Family Research Council

• I Kalifornien tillåts hasardspel på kasino och umgänge på barer trots coronapandemin. Däremot är körsång i kyrkan och kantorer som sjunger Torah-versar i synagogan förbjudna. Anledningen? Bekymmer om spridning av coronavirus via kraftig utandning.

• Det finns farhågor om att Biden-administrationen kommer att ställa krav på sjukhus med förlossningsavdelningar att utföra aborter, t.o.m. enheter som är religiöst finansierade och betraktar sådana som mord, t.ex. katolska sjukhus (15% av sjukhusen i USA). Tony Perkins vid Family Research Council uppger att 32 av presidentens hittills 62 administrativa beslut ”underminerar liv, familj och trosfrihet” (”Biden Agenda”, World Net Daily, 24 april 2021).

• Ifrågasättande av såväl satsningen på coronavaccinering som resultatet av det amerikanska presidentvalet medför nedstängning av Facebook-, Twitter- och YouTube-konton. Böcker har dessutom plockats bort från förteckningar på Amazon. Tiotusentals konton på sociala media har stängts. Men uppmaningar till våld mot Israel eller krav på dess förintelse är tillåtna kommentarer på Facebook och Twitter.

USA:s president Joe Biden

Förtryck, tyranni, bannlysning av oppositionella åsikter och trosutövning – allt detta utmärker ett samhälle som lämnat friheten bakom sig. Första och Andra världskriget var varningar om att friheten är skör och demokratin måste försvaras. Dessa varningar var berättigade.

De som älskar Israel har ännu mer att bekymra sig över:

• USA:s president Joe Biden har gett sig sjutton på att återupprätta nukleär-avtalet med Iran. Israel uttrycker ett våldsamt motstånd mot ett sådant avtal och hävdar att detta bara skulle värna Iran i dess fortsatta utvecklande av kärnvapen. Iran har inte uppfyllt något enda avtal som har att göra med vapenframställning.

• Den icke-statliga organisationen Human Rights Watch, vars bidrag sjönk med en femtedel under fjolåret, drog den 27 april till sig rejält ökad uppmärksamhet när man förklarade Israel vara en apartheid-stat. Detta antisemitiska invektiv vederlades för flera decennier sedan, men återupplivas regelmässigt av den antiisraeliska vänstern och de palestinska araberna.

• De senaste valen inom det palestinska självstyret (PA) hölls år 2006. Dess ordförande Mahmoud Abbas är orkeslös och sjuklig och har äntligen gått med på nya val nu i maj. Kandidatlistan uppvisar en mängd individer som tidigare hamnat i fängelse för terrordåd (Palestinian Media Watch, 11 april 2021).

Kandidaterna förväntas avsvära sig terrorism och erkänna Israels rätt att existera, men många har vägrat och förkunnat att de ämnar fortsätta kampen för att befria ”hela Palestina” (”Palestinian Elections”, Gatestone Institute, 12 april 2021).

• Biden-administrationen bidrar till PA:s finanser med hundratals miljoner dollar, vilka förre presidenten Donald Trump vägrat betala ut p.g.a. PA:s stöd till terrorister. PA har upprepade gånger deklarerat att man inte har någon som helst avsikt att sluta upp med att årligen utbetala hundratals miljoner dollar till terrorister och deras familjer.

• Den palestinsk-arabiske journalisten Khaled Abu Toameh betvivlar att dessa pengar någonsin kommer behövande till del, t.ex. de palestinska flyktingarna från inbördeskrigets Syrien, vilka nu lever i fattigdom i Libanon. Han skriver att PA:s ledare ”hellre ser sitt folk leva kvar i förödande fattigdom som flyktingar än att förbättra dess livsvillkor… De vill att miljontals palestinier ska sitta fast i flyktingläger så att det palestinska ledarskapet kan fortsätta att pungslå världen på pengar” (”How Palestinian Leaders Treat Their Refugees”, Gatestone Institute, 15 april 2021).

Världen har vant sig vid orostider. Vissa har lidit avsevärt och förlorat nära och kära. Bibeltrogna judar och kristna har funnit tröst i Psalm 91, den traditionella soldatbönen. Dess trösterika ord inleds med: ”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: ’I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.’ Ja, han skall rädda dig från fågelfångarens snara och från pesten som fördärvar” (v. 1-3). I samma anda tillråder aposteln Petrus, ”kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er” (1 Petr. 5:7).