Jesu Midrash* på bjerget, 2. del

I vores sidste udgave diskuterede vi Bjergprædikenen. I den lærte Jesus eksplicit om trofast lydighed over for Torah’en eller Loven og understregede dens bestandighed ved at henvise til en rabbinsk fortælling om bogstavet ”yod” og ”tøddelen”. Vi vil nu komme mere bredt ind på de seks modsatrettede erklæringer, Jesus kom med i samme prædiken. Hver […]

En midrash* på bjerget

– Var Jesus i strid med rabbinerne? Mag. art. Gabriel A. Goldberg Alt for ofte har kristne kommentatorer fortolket Bjergprædikenen som en lektie om Jesu læres overlegenhed i forhold til rabbinernes lære, om Kristi lov i forhold til Mose lov. Eller mere bredt: om kristendom i forhold til jødedom. Holdningerne er i dag mere nuancerede, […]